"Chiến công oanh liệt của cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân 1975 đã chứng minh đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo, kịp thời của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, đồng thời cũng là kết quả của cuộc chiến đấu kiên cường của nhân...
Kéo dài 4 năm, 8 tháng, 14 ngày, trải qua 202 phiên họp công khai và 45 cuộc gặp riêng giữa Việt Nam và Mỹ, Hội nghị Paris là Hội nghị dài nhất trong lịch sử ngoại giao thế giới với đỉnh cao là việc ký kết Hiệp định Paris ngày 27/1/1973, chấm dứt...
Đại thắng mùa Xuân 1975 được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại...
Những ngày cuối tháng tư năm 2020, tại căn nhà nhỏ thuộc khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhân chứng lịch sử Nguyễn Thị Ngọc Mỹ kể lại câu chuyện năm xưa ngồi trên xe tăng dẫn đường cho đoàn quân tiến vào...
Đại thắng mùa Xuân 1975 là mốc son chói lọi, niềm tự hào của quân và dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; một trong những nguyên nhân, đồng thời cũng là bài học sâu sắc nhất, là đỉnh cao về tư duy lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược...
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Việt Bắc - Quân khu 1 luôn là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Việt Bắc - Quân khu 1 đóng vai trò “cảng nổi” của cả...
Thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) được tạo nên từ nhiều nhân tố chủ quan và khách quan, nhưng nhân tố bao trùm có vai trò quyết định nhất chính là sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt...
Những tháng ngày không thể nào quên
Cập nhật: 16/04/2020 07:52 (GMT +7)
Dù đã 45 năm trôi qua nhưng với nhiều cựu chiến binh (CCB) từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, những ký ức về “một thời hoa lửa” vẫn còn nguyên vẹn, đầy xúc cảm và tự hào.
Cuối tháng 3/1975, khi quân địch thất thủ ở Tây Nguyên và các chiến trường Phan Rang, Phan Thiết rồi Chi khu Dầu Tiếng, Chơn Thành, Di Linh được giải phóng, đã hình thành nên vòng cung siết chặt, buộc quân địch phải co cụm lại và chúng quyết “tử...