Sáng 20-11, dưới sự chủ trì của Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đọc dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và đoàn kết, thống nhất cao, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, nêu bật những kết quả đạt được, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ và Đảng ủy. Quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của LLVT Quân khu. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; tích cực đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện cho các đối tượng theo Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, chỉ đạo diễn tập chiến thuật các cấp đạt kết quả tốt; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc. Tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, tác phong công tác. Chủ động đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến hạn chế, khuyết điểm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu năm 2020. Đồng thời, đề ra biện pháp khắc phục, phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân khu năm 2021 là: Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tập trung lãnh đạo xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức chiến đấu cao, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, hoành thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng các điển hình, tạo sức lan tỏa rộng rãi…

Hội nghị cũng tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu; xét quyết định xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và khen thưởng về Đảng năm 2020 đối với các đảng bộ trực thuộc.

 

Tin và ảnh: GIANG NAM
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục