Sau hai ngày 29 và 30-6, với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới”. Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 346 lần thứ X nhiệm kỳ 2020 -2025 đã thành công tốt đẹp. Thiếu tướng Trần Văn Kình, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Ngô Quang Hưng, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có đại biểu các cơ quan chức năng quân khu.


Thiếu tướng Trần Văn Kình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, Đảng bộ Sư đoàn 346 đã lãnh đạo Sư đoàn hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn tiến bộ vững chắc. Công tác huấn luyện được thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; 90% cán bộ Tiểu đoàn, 70% cán bộ đại đội, trung đội huấn luyện khá, giỏi. kết quả kiểm tra các khoa mục huấn luyện hàng năm 100% đều đạt khá, giỏi tăng so với nhiệm kỳ trước 0,02%. Tổ chức huấn luyện Dự bị động viên chặt chẽ, kết quả đạt khá, công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới, tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật có nhiều chuyển biến tiến bộ hơn so với nhiệm kỳ trước (giảm 0,05%). Công tác tăng gia, chăn nuôi, chế biến vượt kế hoạch đề ra, chăm sóc sức khỏe bộ đội được quan tâm, tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,87% bảo đảm tốt VKTBKT cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Công tác xây dựng đảng được quan tâm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng lên, hoạt động công tác kiểm tra giám sát được thực hiện có nền nếp.

 
Đại biểu Tham quan khu trừng bày chào mừng đại hội.

Đại hội đã đề ra 3 khâu đột phá cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 là nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết các đại biểu thảo luận nhiều ý kiến chất lượng vào dự thảo các văn kiện của Trung ương, Quân khu và Sư đoàn. Qua nghe báo cáo chính trị đại hội, các ý kiến tham luận, Thiếu tướng Trần Văn Kình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dương thành tích Đảng bộ sư đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sư đoàn 346 tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết các cấp của Đảng, phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc về chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Xây dựng Sư đoàn VMTD mẫu mực, tiêu biểu, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Ban chấp hành Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu đi dự ĐHĐB Đảng bộ Quân khu ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; bầu 20 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu đảng bộ Quân khu lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin và ảnh: NGUYỄN CÔNG ĐOÀN
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục