Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến là ngày Chủ nhật, ngày 23-5-2021.

Chiều 17-11, Quốc hội họp phiên bế mạc và thảo luận về dự kiến ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Trình bày Tờ trình về dự kiến ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy nêu rõ: Căn cứ quy định của pháp luật về bầu cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, quyết định Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong điều kiện bình thường, dự kiến là Chủ nhật, ngày 23-5-2021.

Sau đó, Nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được thông qua, với tỉ lệ 96,47% tổng số đại biểu Quốc hội.

Như vậy, ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra vào ngày Chủ nhật, ngày 23-5-2021.


Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống điện tử. Ảnh: VPQH 

* Trước đó, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết số 118/2020/QH14 về việc thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia với 19 thành viên do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.


Theo Điều 4, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định: Quốc hội quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quyết định việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa nhiệm kỳ; quyết định, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.

Điều 5 về ngày bầu cử cũng quy định: Ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử.

QĐND
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục