Niềm tin và kỳ vọng
Cập nhật ngày: 03/08/2020 08:24 (GMT +7)

Trong không khí thi đua sôi nổi lập nhiều thành tích hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng, những ngày đầu tháng Tám lịch sử, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XV khai mạc trọng thể tại Nhà văn hóa Quân khu. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với Đảng bộ, LLVT Quân khu, đánh dấu giai đoạn mới trên con đường phát triển của LLVT Quân khu.

Hướng về đại hội, từ nhiều tháng qua, các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu, đã dấy lên những phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực. Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XV đã được hoàn thành. Phong trào thi đua Quyết thắng của các đơn vị LLVT đã gắn với phong trào thi đua yêu nước của các địa phương tạo thành phong trào thi đua sâu rộng. Đã có nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XV và các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Những ý kiến đóng góp là minh chứng sinh động về lòng tin yêu của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu với Đảng, với sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân khu đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, lãnh đạo LLVT Quân khu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV đề ra và nhiệm vụ đột xuất được Bộ Quốc phòng giao, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. 

Nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn được xây dựng ngày càng vững mạnh; các tiềm lực và thế trận KVPT được củng cố, tăng cường; cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung nhiều nguồn lực cho nhiệm vụ quốc phòng. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu được nâng lên, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng”; chủ động tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng, xây dựng cơ sở chính trị địa phương; xây dựng nông thôn mới. LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, trận địa tư tưởng của Đảng được giữ vững, tăng cường, cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Tổ chức biên chế được kiện toàn đúng quy định; chất lượng huấn luyện, diễn tập, nhất là diễn tập tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, tác chiến KVPT được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu khi có tình huống. 

Nền nếp chính quy, kỷ luật có tiến bộ tích cực, giảm nhiều các vụ việc nghiêm trọng; mất an toàn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí.  Công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, VKTB, kho, trạm an toàn tuyệt đối. Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích vẫn còn một số tồn tại như việc lãnh đạo công tác phối hợp nắm tình hình, tham mưu xử lý các tình huống phức tạp có mặt còn hạn chế. Việc kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với QPAN có nơi chưa chú trọng. Chất lượng huấn luyện có nội dung chưa toàn diện; thực hiện khâu đột phá về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật chuyển biến chưa vững chắc... 

Những hạn chế, khuyết điểm trên có nguyên nhân khách quan, chủ quan, vì vậy, đại hội cần nhìn thẳng vào sự thật, đề cao trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được cùng yếu kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020- 2025 theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”.

Đặc biệt, với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ Quân khu TSVM, LLVT Quân khu VMTD vững chắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT Quân khu luôn nắm vững chức năng, nhiệm vụ cơ bản là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

 LLVT Quân khu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nhân dân bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng và an ninh xã hội; duy trì trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ. 

Gắn xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội với tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh. Xây dựng thế trận QPTD kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân. Đẩy mạnh xây dựng các KVPT tỉnh, thành phố đạt hiệu quả thiết thực. Tiếp tục phát triển các khu kinh tế- quốc phòng, xây dựng các khu kinh tế- quốc phòng với mục tiêu tăng cường quốc phòng, an ninh là chủ yếu, tập trung vào các địa bàn trọng điểm chiến lược. 

Xây dựng LLVT Quân khu theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu dựa trên cơ sở xây dựng vững mạnh về chính trị. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đoàn thể, các ngành, các cấp làm tốt công tác vận động quần chúng trên từng địa bàn, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, phòng chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh, lãnh đạo LLVT Quân khu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
                              

QUÂN KHU MỘT
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục