Trong những ngày gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước lợi dụng các sự kiện chính trị, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm để tung tin xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và kích động tư tưởng hoài nghi, chống đối trong xã hội. Các đối tượng phản động đã phát tán tài liệu có nội dung xuyên tạc, nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta; đồng thời lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, các đối tượng phản động phát tán nhiều nội dung tài liệu có nội dung xuyên tạc, kích động gây bất ổn xã hội. Trên địa bàn Quân khu, tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình tiếp tục tuyên truyền, phát tờ rơi phản đối chính quyền trong việc tháo, dỡ nhà đòn và tiếp tục chuẩn bị nguyên vật liệu sẵn sàng dựng lại nhà đòn. Nhóm đối tượng theo “Pháp Luân công” đẩy mạnh tuyên truyền lôi kéo tín đồ tham gia vào nhóm...

 Trước thực trạng trên, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Quân khu, trực tiếp là định hướng của Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu, các cơ quan, đơn vị, LLVT các địa phương và lực lượng 47 các đơn vị đã kịp thời định hướng tư tưởng, định hướng nội dung, biện pháp đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Bộ CHQS các tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo 35, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền định hướng dư luận xã hội. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp; công tác huấn luyện SSCĐ, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động QS, QP; việc đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân và các cơ quan, đơn vị vào dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu yêu cầu lực lượng 47 các đơn vị tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong thực hiện các phong trào thi đua Quyết thắng của các cơ quan, đơn vị. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tuyên truyền, xuyên tạc gây hoang mang trong cán bộ, chiến sĩ và dư luận xã hội trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý tư tưởng của bộ đội, nhất là chiến sĩ mới biên chế về các cơ quan, đơn vị. Quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quân đội trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, ngăn chặn vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cơ quan, đơn vị.

MINH QUANG
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục