Sáng 24-11, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị về công tác đào tạo nhân lực phục vụ chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng được các cơ quan, đơn vị triển khai khá quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực; cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Khẳng định vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cho hay: Với việc chú trọng phát triển nguồn nhân lực, Tập đoàn xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt tập trung vào nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số, sẵn sàng làm việc trong môi trường toàn cầu; đồng thời tạo nguồn bổ sung nhân lực chất lượng cao về sản xuất vũ khí trang bị công nghệ cao, công nghệ thông tin, an toàn thông tin, an ninh mạng cho Bộ Quốc phòng.

Thời gian tới, Viettel tập trung tự đào tạo phát triển nguồn nhân lực số nội bộ, vừa thực hiện các chính sách tuyển dụng, thu hút nhân sự bên ngoài là các chuyên gia ngành, giàu kinh nghiệm. Tập đoàn đã xây dựng các chương trình phát triển nguồn lực công nghệ số đồng bộ trên 4 khía cạnh: Quản trị số, đào tạo kỹ năng số, nhân lực số và thu hút nhân tài số.


 Thượng tướng Lê Huy Vịnh cho rằng: Hiện nay, tại các cơ quan, đơn vị chưa có chuyên gia đầu ngành về chuyển đổi số.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Xuân Nam, Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự viện dẫn: Mặc dù nhân lực không nhiều, nhưng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là điển hình về chuyển đổi số. Chuyển đổi số không phải khó khăn, phức tạp, mà thay đổi quy trình làm việc cũ sang quy trình làm việc mới trên môi trường số. Bởi vậy, thực hiện chuyển đổi số phải bắt nguồn từ nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Theo Thiếu tướng Trần Xuân Nam, đào tạo nguồn nhân lực phục chuyển đổi số cần chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật về công nghệ số tại các nhà trường liên quan; đào tạo, bồi dưỡng nhận thức, kiến thức về chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và người sử dụng, vận hành hạ tầng kỹ thuật trong thực hiện chuyển đổi số.

Ngoài việc đánh giá, nêu ra một số giải pháp về công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số, các đại biểu nêu lên một số hạn chế. Cụ thể: Quân số thực hiện về chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị còn thiếu; nhận thức và trình độ cán bộ chưa thích ứng và theo kịp so với xu thế phát triển về chuyển đổi số; chưa có chuyên gia đầu ngành về chuyển đổi số; công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nhận thức về chuyển đổi số chưa toàn diện; chương trình đào tạo đối với học viên chuyên ngành công nghệ thông tin chưa bao quát, chưa cập nhật thực tế công tác chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.


Quang cảnh hội nghị.


 Các đại biểu dự hội nghị.

Từ thực tế trên, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai quyết liệt để nâng cao nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Theo đó, đối với Học viện Kỹ thuật Quân sự chủ động nghiên cứu, kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung nội dung, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về chuyển đổi số; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng rà soát, đánh giá quy hoạch lại, bổ sung, đề xuất đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo chuyển đổi số.

Đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tập trung tham gia xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số cho các cán bộ, nhân viên trong toàn quân. Nghiên cứu đề xuất nâng cấp Học viện Viettel trở thành một trong những cơ sở đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số đáp ứng nhu cầu của Tập đoàn và Bộ Quốc phòng.

Cùng với đó, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Bộ tư lệnh 86 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, phân loại chất lượng công nghệ thông tin trong toàn quân, xây dựng chương trình, nội dung phù hợp với từng đối tượng, tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trước mắt tại các cơ quan, đơn vị. Chủ động nghiên cứu, khảo sát học hỏi kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số của quân đội một số nước. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân theo khả năng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo QĐND

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục