Sáng 13-8, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 799 tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn (2009-2019). Đại tá Nguyễn Tiến Chung, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đồng chí Nguyễn Ích Chánh, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) dự hội nghị.

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn KT-QP 799 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị VMTD, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền QPTD; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ đơn vị và nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ xây dựng nền QPTD ngày càng được nâng lên, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật, Đoàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thông Nông, Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) thực hiện có hiệu quả các dự án KT-QP, đồng thời kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng và an ninh.


Đại tá Nguyễn Tiến Chung, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại hội nghị.

10 năm qua (2009-2019), Đoàn đã xây dựng, ổn định dân cư 8 bản biên giới; xây dựng 15,294km đường giao thông nông thôn, 18 đập, 15.266m kênh mương, 6.983m đường ống dẫn nước sinh hoạt, 4 công trình điểm trường học kiên cố; vận động nhân dân trồng mới 1.400ha rừng phòng hộ; bảo vệ, chăm sóc 4.000ha rừng vành đai biên giới; xây dựng 22 công trình phòng thủ và công trình phục vụ bảo đảm an ninh quốc phòng... Qua đó góp phần xây dựng và củng cố tiềm lực chính trị, tinh thần, tiềm lực quân sự địa phương, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng KVPT trên địa bàn ngày càng vững chắc.

Nhân dịp này, Đoàn KT-QP 799 đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nền QPTD giai đoạn (2009-2019).


Chỉ huy Đoàn KT-QP 799 tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng nền QPTD.


Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

 

Tin và ảnh: QUỐC HẢ
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục