Ngày 13-8, đoàn công tác Quân khu do Đại tá Nguyễn Minh Thao, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) đối với Lữ đoàn Xe tăng 409.

 


Đại tá Nguyễn Minh Thao, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì buổi kiểm tra tại Lữ đoàn Xe tăng 409.
        

Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện QCDCCS của Lữ đoàn từ tháng 1-2018 đến hết tháng 7-2019, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra sổ sách, văn kiện, kiểm tra nhận thức và đối thoại trực tiếp với cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Theo đó, từ đầu năm 2018 đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện QCDCCS đã được Đảng ủy Lữ đoàn, cơ quan chính trị và cấp ủy, chỉ huy, các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chặt chẽ.

Nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ được nâng cao. Hệ thống các văn bản, quy chế, quy định của cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên được rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh; dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng được mở rộng. Chỉ huy các cấp thường xuyên đổi mới tác phong công tác, sâu sát cơ sở, coi trọng đối thoại dân chủ, kịp thời giải quyết vướng mắc, tạo sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị. Các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân phát huy dân chủ, tham gia ý kiến và bàn biện pháp thực hiện nghị quyết của các cấp ủy, chỉ thị, mệnh lệnh của người chỉ huy và các hoạt động của đơn vị… Năm 2018 và 7 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Lữ đoàn đã kiểm tra 3 tổ chức đảng, 2 đảng viên và 8 cấp ủy viên; giám sát 4 tổ chức đảng, 20 đảng viên và 20 cấp ủy viên. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 3 tổ chức đảng, 119 đảng viên; giám sát chuyên đề 4 tổ chức đảng, 114 đảng viên…

          Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Minh Thao đánh giá cao và biểu dương kết quả đạt được của Đảng ủy Lữ đoàn 409 trong thực hiện QCDCCS, đồng thời đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Lữ đoàn cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng và thực hiện QCDCCS. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức đảng rà soát, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống quy chế, quy định. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền giáo dục pháp luật; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ.

 

 

 

Tin và ảnh: BÙI HIỆP
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục