Ngày 21-1, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT tỉnh Bắc Giang đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng ủy, chỉ thị, kế hoạch, chương trình CTĐ, CTCT của cấp trên; tích cực, chủ động triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt hoạt động CTĐ, CTCT.

Nổi bật là: Hoạt động thi đua tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”; phong trào thi đua trong huấn luyện với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, gắn với các đợt thi đua cao điểm, đột kích chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương.

Đảng ủy Quân sự tỉnh duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ cấp ủy các cấp đoàn kết thống nhất. Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100 tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trong Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang xác định một số nhiệm vụ CTĐ, CTCT trọng tâm: Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu, tỉnh ủy Bắc Giang, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định.

Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với mọi hoạt động của LLVT tỉnh. Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức vững mạnh xuất sắc; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP, QSĐP.

Tin và ảnh: Phạm Đoàn
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục