Ngày 26-6, Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020, phương hướng, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021-2030, theo hình thức trực tuyến.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Thứ trưởng BQP, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC BQP chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ. Tham dự tại điểm cầu Sở chỉ huy BQP và 44 điểm cầu trong toàn quân, có thủ trưởng, các đồng chí trong Ban chỉ đạo CCHC của các tổng cục, quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, binh đoàn, các học viện, nhà trường, bệnh viện…


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Tại điểm cầu Bộ tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC Quân khu chủ trì điểm cầu.


Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh, Trưởng Ban cải cách hành chính Quân khu chủ trì tại điểm cầu Bộ tư lệnh Quân khu.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong thời gian qua, công tác CCHC trong BQP luôn được QUTƯ, BQP, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo; nhận thức về CCHC đã có chuyển biến rõ rệt, chất lượng, hiệu quả các nội dung công tác CCHC không ngừng được nâng cao (nhất là giai đoạn 2016-2020). Các mục tiêu, yêu cầu của công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 cơ bản hoàn thành, nhiều nội dung hoàn thành tốt (tiêu biểu là cải cách thể chế và cải cách bộ máy); qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành của các cấp, góp phần quan trọng xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.


Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ, giảm được các khâu trung gian, rút ngắn thời gian thực hiện, đơn giản hồ sơ, giấy tờ, tạo thuận lợi cho các các nhân và tổ chức thực hiện TTHC; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết các TTHC; trong đó, đã tập trung vào các nhóm TTHC về xuất cảnh, nhập cảnh; bảo hiểm xã hội; khám bệnh, chữa bệnh và chế độ, chính sách; đã tiết giảm tối đa thời gian và chi phí hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Hội nghị xác định phương hướng trong thời gian tới là quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, QUTW về CCHC. Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, chương trình của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về CCHC nhà nước giai đoạn 2012-2030, xây dựng chương trình, kế hoạch CCHC phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của BQP và yêu cầu xây dựng quân đội trong giai đoạn mới. Xây dựng Đề án CCHC giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Xác định CCHC là một trong ba đột phá xây dựng quân đội giai đoạn 2021-2025.

Về mục tiêu trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Phải làm chuyển biến căn bản nhận thức của đội ngũ cán bộ, nhân viên về vị trí vai trò của các nội dung CCHC; trách nhiệm; của cán bộ chủ trì các cấp được đề cao. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; hoàn thành mục tiêu tổ chức lực lượng quân đội đến năm 2021 theo Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị, đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục-đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm tài chính và thực hiện cơ chế quản lý tài chính quân đội; gắn xây dựng Chính phủ điện tử với CCHC trong BQP, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, chỉ huy, điều hành của các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược.

Đối với công tác CCHC của LLVT Quân khu giai đoạn 2011-2020, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, Ban chỉ đạo CCHC Quân khu đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, các thông tư, kế hoạch, hướng dẫn của BQP về công tác CCHC, đã chỉ đạo cơ quan chức năng tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến vào nhiều dự thảo luật, nghị định, thông tư... của Nhà nước, BQP đảm bảo có chất lượng, đúng thời gian quy định; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn bản pháp luật của đơn vị. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính mới được ban hành, rà soát các thủ tục hành chính còn bất cập, chồng chéo, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định sửa đổi. Thực hiện nghiêm kế hoạch của BQP về xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo có chất lượng, hiệu quả. Công tác cải cách bộ máy hành chính thực hiện nghiêm Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 2021, hướng dẫn quy hoạch phát triển nguồn nhân lực quân đội giai đoạn 2016-2020 và các quy định của BQP. Quân khu đã thực hiện điều chỉnh cơ cấu, tổ chức, biên chế phù hợp yêu cầu nhiệm vụ theo biểu biên chế mới... Kết quả CCHC giai đoạn 2011-2020 đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu đã trao bằng khen của Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Quân khu tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2020.


Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính Quân khu trao bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng Cục Chính trị Quân khu 1 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2020.


Thiếu tướng Lê Anh Tuấn trao bằng khen của Bộ tư lệnh Quân khu tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2020.


Thiếu tướng Lê Anh Tuấn trao bằng khen của Bộ tư lệnh Quân khu tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2020.

Tin và ảnh: MẠNH NGUYÊN
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục