Thực hiện Mệnh lệnh chiến đấu năm 2020 của Tư lệnh Quân khu, các Lữ đoàn 210, 382, 601 đã tổ chức diễn tập CH-CQ 1 bên 2 cấp trên bản đồ.

* Trong 2 ngày 10 và 11-8, Lữ đoàn Phòng không 210 tổ chức diễn tập CH-CQ 1 bên 2 cấp trên bản đồ, đề mục “Đánh địch bảo vệ một số mục tiêu trọng yếu trong chiến dịch tiến công của Quân khu”. Đại tá Hoàng Văn Năm, Phó tham mưu trưởng Quân khu dự và chỉ đạo diễn tập.


Hội nghị Đảng ủy Lữ đoàn thông qua quyết tâm chiến đấu của Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Phòng không 210.

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển lữ đoàn vào các trạng thái SSCĐ; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành đánh địch tiến công đường không bảo vệ các mục tiêu được giao. Do làm tốt công tác chuẩn bị, quá trình diễn tập, các khung tập, vai tập đã thực hành nhuần nhuyễn nội dung, vận dụng linh hoạt nguyên tắc, lý luận vào sát thực tế đơn vị và phù hợp với mục đích diễn tập. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tổ chức tốt hội nghị thông qua quyết tâm chiến đấu của Lữ đoàn trưởng và thực hành giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm. Kế hoạch hiệp đồng tác chiến và kế hoạch bảo đảm của các ngành, các đơn vị được xây dựng theo đúng quy định công tác tham mưu tác chiến. Kíp chiến đấu Sở chỉ huy Lữ đoàn chuyển cấp chiến đấu đúng thời cơ; các thành phần thao tác nhanh chóng, chuẩn xác, hiệp đồng chặt chẽ, đúng quy trình; chỉ huy nắm chắc diễn biến, tình hình trên không, thủ đoạn hoạt động của địch; bố trí, sử dụng lực lượng hợp lý, hạ quyết tâm đánh đúng thời cơ, đối tượng và xử lý tốt các tình huống xảy ra trong chiến đấu.

BÁ THÔNG

* Lữ đoàn Thông tin 601 tổ chức Diễn tập CH-CQ 1 bên 2 cấp trên bản đồ, đề mục “Lữ đoàn Thông tin trong Chiến dịch tiến công đường 293”. Đại tá Đỗ Đại Phong, Phó tham mưu trưởng Quân khu dự và chỉ đạo diễn tập.


Hội nghị Đảng ủy Lữ đoàn thông qua quyết tâm bảo đảm TTLL của Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 601.

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái SSCĐ; tổ chức chuẩn bị bảo đảm TTLL; thực hành bảo đảm TTLL. Do làm tốt công tác chuẩn bị, quá trình diễn tập, các khung và vai tập đã thể hiện khá nhuần nhuyễn nội dung, vận dụng đúng nguyên tắc, lý luận vào thực hành diễn tập, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Đảng ủy Lữ đoàn đã tổ chức tốt hội nghị thông qua quyết tâm bảo đảm TTLL của Lữ đoàn trưởng và thực hành giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm cho các cơ quan, đơn vị.

Qua 2 ngày tổ chức, cuộc diễn tập đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Thông qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực, phương pháp tác phong công tác của chỉ huy cơ quan, đơn vị trong các trạng thái SSCĐ, chuẩn bị và thực hành tác chiến khi có tình huống xảy ra.

VŨ DOA

* Lữ đoàn Pháo binh 382 tổ chức Diễn tập CH-CQ 1 bên 2 cấp trên bản đồ, đề mục “Lữ đoàn Pháo binh chi viện cho chiến dịch phản công đường Đ1”. Đại tá Hoàng Văn Năm, Phó tham mưu trưởng Quân khu dự và chỉ đạo diễn tập.


Hội nghị Đảng ủy Lữ đoàn thông qua quyết tâm chiến đấu của Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 382.

Cuộc diễn tập tiến hành qua 3 giai đoạn, gồm 8 vấn đề huấn luyện. Quá trình diễn tập, các thành phần tham gia chấp hành nghiêm quy định; chuẩn bị tốt hệ thống văn kiện, hoàn chỉnh các khung tập, bài tập theo đúng kế hoạch đã xác định; bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, VKTBKT. Đội ngũ cán bộ chủ trì nắm chắc nội dung, trình tự, có phương pháp diễn duy trì, điều hành, diễn đạt tốt, thể hiện rõ vai trò của người chỉ huy; tiến hành các biện pháp chuyển trạng thái SSCĐ sát với tình hình thực tiễn của đơn vị

Qua 2 ngày tổ chức, cuộc diễn tập đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Thông qua diễn tập nâng cao năng lực tham mưu, khả năng lãnh đạo, trình độ tổ chức chỉ huy tham mưu tác chiến, hiệp đồng, xử trí các tình huống trong thực hành chuyển trạng thái SSCĐ, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu...

TRUNG NAM

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục