Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Bảo vệ an ninh (20-7-1950/20-7-2020): Công tác bảo vệ chính trị nội bộ góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh
Cập nhật ngày: 09/07/2020 14:49 (GMT +7)

Cách đây 70 năm, ngày 11-7-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 121/SL, quyết định về các cơ quan của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam, gồm: Bộ Tổng Tham mưu; Tổng cục Chính trị và Tổng cục Cung cấp. Thực hiện sắc lệnh, ngày 20-7-1950, Tổng cục Chính trị tổ chức thành lập Cục Bảo vệ-Quân pháp, ở các liên khu, đại đoàn tổ chức Ban Bảo vệ - Quân pháp, từ đó, ngày 20-7-1950 trở thành ngày truyền thống của ngành Bảo vệ An ninh Quân đội.

Ban Bảo vệ - Quân pháp được thành lập nằm trong Phòng Chính trị Liên khu Việt Bắc, ngay từ khi mới thành lập, mặc dù lực lượng mỏng, kinh nghiệm công tác chưa có, lại phải đối phó với đội quân tình báo, gián điệp thâm độc, nham hiểm của thực dân, nhưng cán bộ, nhân viên ngành Bảo vệ An ninh Quân khu đã quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối chính trị, đường lối quân sự của Đảng vào thực tiễn, từng hoàn cảnh, vụ việc cụ thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong suốt các chặng đường lịch sử, trong mọi hoàn cảnh, những người lính Bảo vệ An ninh vẫn miệt mài trên mặt trận thầm lặng, bằng trí tuệ, sức lực và cả máu xương của mình cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo vệ vững chắc trận địa chính trị tư tưởng, tổ chức của Đảng, bảo vệ quân đội. 


Cán bộ, nhân viên Phòng Bảo vệ An ninh Quân khu thực hiện công tác chuyên môn. Ảnh: ĐỨC TRỌNG

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của ngành Bảo vệ An ninh Quân đội, những năm qua, ngành Bảo vệ An ninh Quân khu đã tham mưu cho Cục Chính trị, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác bảo vệ đã được thực hiện với tinh thần chủ động, tích cực, xây dựng ý thức, trách nhiệm, nâng cao cảnh giác, nhận rõ đối tác, đối tượng, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, QNCN, viên chức quốc phòng đã có nhận thức rõ ràng và chủ động phòng ngừa; hạn chế những sơ hở, thiếu sót không để xảy ra những vụ việc nghiêm trọng để kẻ địch, phần tử xấu móc nối xâm nhập, phá hoại vào nội bộ.

Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác soát xét, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng chính trị trong tuyển quân, tuyển sinh quân sự hằng năm; kiên quyết không để kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng con đường này để xâm nhập vào nội bộ. Công tác phát triển đảng được chỉ đạo chặt chẽ, rà soát kỹ chất lượng chính trị đầu vào, đồng thời kiên quyết xử lý, đưa ra khỏi đảng những người thoái hóa, biến chất. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn tiến hành soát xét, phân loại bảo đảm về chất lượng chính trị đối với lực lượng DQTV, DBĐV; công tác tuyển dụng, tuyển người vào cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu, cơ mật, công trình quốc phòng, kho tàng và quân nhân đi học tập, công tác ở nước ngoài, tiếp xúc với người nước ngoài bảo đảm đúng quy định, an toàn. Công tác bảo vệ bí mật luôn được thực hiện đúng quy định; các cấp thường xuyên thông báo những dấu hiệu, hiện tượng lộ, lọt bí mật, vi phạm quy định công tác bảo mật để giáo dục tinh thần cảnh giác, nhằm phòng ngừa chung. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị bạn đóng quân trên địa bàn xây dựng đơn vị an toàn, gắn với địa bàn an toàn. Công tác xây dựng hệ thống cơ quan bảo vệ, cấp ủy phụ trách công tác bảo vệ và đội ngũ chiến sĩ bảo vệ ở đơn vị cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Những kết quả trên góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, luôn là lực lượng trung thành, tin cậy bảo vệ Đảng, bảo vệ sự nghiệp cách mạng, bảo vệ nhân dân.

Trong những năm tới, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, “phi chính trị hóa quân đội” với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Tình hình đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Quán triệt và nắm vững phương châm “Chủ động phòng ngừa, tích cực tiến công, lấy tự bảo vệ mình là chính”, ngành Bảo vệ An ninh Quân khu xác định:

Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tham mưu triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên điạ bàn, thực hiện tốt công tác soát xét bảo đảm chất lượng chính trị trong công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, kết nạp đảng viên mới, đưa người vào công tác ở cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và đi học tập, công tác ở nước ngoài. Xây dựng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức và năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách thực sự là lực lượng nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ góp phần xây dựng LLVT Quân khu ngày càng vững mạnh.

Đại tá NGUYỄN VĂN TÂN, Trưởng phòng Bảo vệ An ninh Quân khu
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục