Quang cảnh hội nghị.

Năm 2019, công tác tuyên huấn trong LLVT Quân khu được triển khai toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quân khu và thực tiễn hoạt động của bộ đội ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chủ động quán triệt học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn cho các đối tượng thực hiện đúng kế hoạch; công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản giữ vững tôn chỉ, mục đích, chủ động, nhạy bén, kịp thời định hướng tư tưởng trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội; công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng được tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; hoạt động văn hóa văn nghệ có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, tạo sân chơi bổ ích cho bộ đội.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên huấn năm 2019 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ ở một số đơn vị chưa bám sát thực tiễn nhiệm vụ; hoạt động của phòng đọc, phòng Hồ Chí Minh, thư viện, tủ sách còn đơn điệu, hình thức, chưa thu hút cán bộ, chiến sĩ tham gia…


Đại tá Nguyễn Tiến Chung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Tiến Chung, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ rõ nguyên nhân hạn chế, làm rõ vai trò trách nhiệm, góp phần cùng ngành tuyên huấn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về nhiệm vụ công tác tuyên huấn năm 2020, đồng chí Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu nhấn mạnh, thời gian tới, ngành tuyên huấn các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, góp phần tổ chức tốt đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng; tổ chức thi báo cáo viên từ cấp cơ sở đến cấp Quân khu, lựa chọn, thành lập đội tuyển tham gia thi cấp toàn quân năm 2020 phấn đấu đạt kết quả cao; làm tốt công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và phòng trào thi đua quyết thắng năm 2020…

 

Tin và ảnh: GIANG NAM
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục