Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung đoàn 246 nhiệm kỳ 2020-2025: Dân chủ, đoàn kết, đổi mới
Cập nhật ngày: 18/05/2020 08:28 (GMT +7)

Đảng bộ Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ cơ sở được Thường vụ Đảng ủy Quân khu giao nhiệm vụ tiến hành đại hội trước, để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ LLVT Quân khu thực hiện thống nhất, đúng nguyên tắc, thủ tục, góp phần tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XV. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đại biểu một số cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu.

Trong thời gian một ngày, đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ trình Đại hội; tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Trung đoàn xác định tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá đó là: Nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì ở các cấp, với những mục tiêu chủ yếu như: Nâng cao chất lượng huấn luyện, kiểm tra kết thúc các khoa mục 100% đạt yêu cầu, có 85% khá, giỏi trở lên, thực hành diễn tập có bắn đạn thật ở các cấp đạt khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật, an toàn tuyệt đối. Xây dựng Trung đoàn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, 95% trở lên cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn VMTD; xây dựng cho 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tự túc 100% rau xanh, củ, quả, 100% định lượng, 40% định lượng cá tươi, 60% định lượng trứng gia cầm; quân số khỏe đạt 98,8% trở lên. Bảo đảm đầy đủ VKTBKT cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, không để mất mát, cháy nổ…


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 246 nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Cục Chính trị Quân khu và sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Sư đoàn, nên báo cáo chính trị của Đảng bộ Trung đoàn 246 thực hiện đúng yêu cầu đặt ra, bảo đảm đánh giá toàn diện nhưng ngắn gọn, khái quát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xác định cụ thể những chủ trương, biện pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới.

Quá trình tổ chức đại hội, Đoàn chủ tịch tiến hành đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình và thời gian; phát huy tốt tinh thần dân chủ, đề cao đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên trong tham gia thảo luận vào dự thảo văn kiện của các cấp và thực hiện công tác bầu cử. Theo ghi nhận, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, các ý kiến tham luận đều thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, đảm bảo thời gian, đi thẳng vào vấn đề, không che giấu khuyết điểm, đánh giá đúng thực chất và đề xuất nhiều giải pháp lãnh đạo thiết thực. Chính vì vậy, đã tạo ra không khí thảo luận sôi nổi, với nhiều ý kiến tham gia có chất lượng trên tất cả các nội dung, các mặt công tác.

Trung tá Nguyễn Giang Hà, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 246 cho biết: Đảng ủy Trung đoàn đã nghiên cứu, quán triệt nắm chắc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ động phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện đại hội. Do vậy, dự thảo các văn kiện của đảng ủy đã bám sát hướng dẫn của trên, phù hợp với đặc điểm, tính chất, đặc thù của đơn vị. Bên cạnh đó, chuẩn bị chu đáo các văn bản phục vụ đại hội, như: Chương trình làm việc, quy chế làm việc, kịch bản điều hành; nội dung khai mạc, bế mạc; công tác tổ chức đại hội...

Qua kết quả đại hội Đảng bộ Trung đoàn 246 cho thấy: Cùng với việc làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện, công tác chuẩn bị nhân sự cho khóa mới, nhân sự tham gia đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên cũng được đặc biệt quan tâm. Công tác nhân sự được rà soát, quy hoạch, lựa chọn, thực hiện theo quy trình chặt chẽ, đúng với các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, bảo đảm về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, độ tuổi. Tất cả nhân sự nhiệm kỳ mới đều đạt số phiếu tín nhiệm cao, bảo đảm hợp lý về cơ cấu, thành phần, đáp ứng yêu cầu nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong quân đội, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của đơn vị.

Rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội làm trước của Trung đoàn 246, Trung tướng Dương Đình Thông biểu dương Đảng bộ Trung đoàn 246 đã quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về đại hội đảng các cấp; phát huy trách nhiệm của các cấp ủy, đảng viên trong chuẩn bị dự thảo văn kiện; công tác nhân sự thực hiện theo đúng quy định; hoạt động thi đua chào mừng đại hội diễn ra sôi nổi. Quá trình đại hội phát huy dân chủ, điều hành đại hội đúng nguyên tắc, thủ tục, chất lượng, các đồng chí trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm cao. Các ý kiến tham luận có sự chuẩn bị chu đáo, bám sát gợi ý của đoàn chủ tịch, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, thể hiện trách nhiệm chính trị cao... 

Ngoài những mặt đã đạt được, đồng chí Chính ủy Quân khu cũng nêu ra một số điểm cần rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu… Đồng thời yêu cầu: Thông qua qua rút kinh nghiệm của Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 246, các đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Quân khu vận dụng linh hoạt để tổ chức thành công đại hội. Cấp ủy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp chủ động nghiên cứu, quán triệt, nắm vững các chỉ thị, hướng dẫn của trên về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; nắm vững nguyên tắc, thủ tục, trình tự, phương pháp chuẩn bị và tiến hành đại hội; xây dựng Dự thảo báo cáo chính trị phải xác định rõ khâu đột phá, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra các giải pháp thực hiện; công tác nhân sự phải được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình; chương trình, thời gian đại hội, bảo đảm đúng trình tự, thời gian, nguyên tắc; làm tốt công tác tuyên truyền đại hội, lan tỏa tinh thần của đại hội tới cán bộ, chiến sĩ đơn vị, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, cùng tham gia vào công tác chuẩn bị đại hội chu đáo… Bên cạnh đó, cần thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công đại hội.

Bài và ảnh: GIANG NAM
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục