LLVT tỉnh Thái Nguyên: Đẩy mạnh học và làm theo gương Bác
Cập nhật ngày: 06/07/2020 08:42 (GMT +7)

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc; đồng thời, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch của cấp trên vào thực tiễn phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa phương. Nhiều mô hình, giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả được áp dụng vào hoạt động thực tiễn, có sức lan tỏa trong LLVT tỉnh.


Lực lượng dự bị động viên Trung đoàn 832, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên tham gia diễn tập.
 
Để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có hiệu quả, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương; triển khai cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tác phong của Bác gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy, chi bộ và từng đảng viên. Hằng năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên lựa chọn chuyên đề cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để triển khai nghiên cứu học tập trong toàn đảng bộ. Công tác tuyên truyền được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm. Từ năm 2016 đến nay, LLVT tỉnh Thái Nguyên có gần 300 tin, bài, ảnh, phóng sự tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm sáng tạo trong học và làm theo Bác được đăng tải, phát sóng trên báo, đài phát thanh - truyền hình Trung ương, quân đội, Quân khu và tỉnh Thái Nguyên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác.
 
 Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị còn gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; các nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị. Qua đó đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; quy định về những điều đảng viên không được làm. 
 
Thiết thực học theo gương Bác, LLVT tỉnh Thái Nguyên đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, triển khai nhiều đợt thi đua đạt hiệu quả thiết thực như: Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phong trào thi đua “Làm theo lời Bác thi đua giành ba nhất”; “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; Cuộc vận động “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” cùng với Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”… Năm 2016, 2017 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xây tặng 2 nhà văn hóa cho đồng bào vùng cao trị giá trên 1 tỉ đồng. Năm 2018, 2019 hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã ủng hộ trên 200 triệu đồng; tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng quà Tết cho đồng bào nghèo trên địa bàn tỉnh. 
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy, UBKT các cấp xây dựng quy chế, xác định nội dung, hình thức thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức quần chúng tham gia giám sát. Chú trọng đi sâu vào kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị; sự gương mẫu tiêu biểu về đạo đức, lối sống và chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp và cán bộ, đảng viên. Các tổ chức đảng thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến đóng góp của quần chúng tại đơn vị, địa phương cho tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Các chi bộ và từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc kiểm điểm, kịp thời rút ra những mặt mạnh, yếu; bổ sung chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và phương hướng khắc phục, sửa chữa, tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu mới. 
 
Thông qua thực hiện Chỉ thị 05, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, giải quyết tốt các mối quan hệ giữa lãnh đạo với chỉ huy, cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, xây dựng các tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liên tục, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua. Đặc biệt, năm 2020, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu toàn quân giai đoạn 2015-2020.
Bài và ảnh: THIỀU CHUNG
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục