Sáng 3-12, đoàn công tác Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em (DSGĐTE) Quân khu do Đại tá Nguyễn Minh Thao, Phó chủ nhiệm Chính trị, Phó chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, khảo sát công tác DSGĐTE tại Sư đoàn 346.


Đoàn kiểm tra làm việc tại Sư đoàn 346.

Qua kiểm tra cho thấy, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác DSGĐTE. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh, nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Từ đầu năm 2018 đến nay, đơn vị đã tuyên truyền, giáo dục cho 4.766 lượt cán bộ, chiến sĩ về công tác dân số, bảo vệ sức khỏe; 4.326 lượt về kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc, bảo vệ trẻ em; 4.576 lượt về phòng chống HIV/AIDS... Công tác DSGĐTE thường xuyên được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị quan tâm, chú trọng, duy trì có nền nếp, hiệu quả thiết thực. Qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị an tâm công tác, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Sau khi tiến hành kiểm tra, đoàn công tác đã gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị; quán triệt những quy định liên quan đến chế độ, chính sách và đối tượng được hưởng; phát phiếu điều tra, khảo sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh quân nhân, gia đình và kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ đơn vị về công tác DQGĐTE, đồng thời phổ biến, truyền đạt kinh nghiệm xây dựng, vun đắp hạnh phúc gia đình cho quân nhân.


Đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công tác dân số, gia đình và trẻ em với đoàn công tác.


Phát phiếu khảo sát cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 346.


Cán bộ đoàn kiểm tra hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 346 ghi phiếu khảo sát.

Tin và ảnh: QUỐC HẢ
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục