Cục Chính trị Quân khu vừa phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm (2017-2019) thực hiện quy chế phối hợp công tác tổ chức xây dựng Đảng giữa Cục Chính trị với Ban Tổ chức Tỉnh ủy 6 tỉnh trên địa bàn. Qua đó đã rút ra những kinh nghiệm, xác định phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng, công tác chính trị trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương những năm tới.

Tham dự hội nghị có gần 90 đại biểu đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bộ CHQS 6 tỉnh và Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu; Cục Chính trị cùng các cơ quan chức năng của Cục Chính trị. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết: “Hội nghị diễn ra đúng thời điểm các đơn vị, địa phương đang tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra; đồng thời là thời điểm tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là dịp thuận lợi để Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang, Cục Chính trị và Ban Tổ chức Tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn Quân khu trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp”.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao đổi với các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị khẳng định: Qua hơn 2 năm thực hiện quy chế, việc phối hợp công tác tổ chức xây dựng Đảng giữa Cục Chính trị và Ban Tổ chức Tỉnh ủy 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu dần đi vào chiều sâu, nội dung ngày càng cụ thể, thiết thực, sát với tình hình thực tiễn đảng bộ, cơ quan quân sự các tỉnh, chất lượng có nhiều tiến bộ. Nổi bật là việc phối hợp chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong LLVT nhân dân địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Góp phần giữ vững nguyên tắc và thực hiện có hiệu quả cơ chế lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác QP, QSĐP; củng cố và tăng cường các tiềm lực KVPT tỉnh và Quân khu; xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn Quân khu ngày càng vững chắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Trung, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định: “Thực hiện quy chế phối hợp giúp Thái Nguyên nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng trong công tác QP, QSĐP. Đặc biệt, triển khai nhiều biện pháp khảo sát nắm tình hình số lượng, chất lượng đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên; quan tâm làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp Đảng cũng như tiếp nhận chuyển sinh hoạt Đảng từ đảng bộ quân đội về địa phương, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
Tham luận về nội dung biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp, đồng chí Triệu Văn Quân, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn nêu kiến nghị: “Để việc phối hợp đạt hiệu quả, địa phương và đơn vị cần chủ động thực hiện các nội dung của quy chế, nhất là chế độ thông tin, trao đổi tình hình mọi mặt về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và quân đội về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Các ý kiến tham gia thảo luận tại hội nghị cũng chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế trong thực hiện quy chế phối hợp tại các địa phương và đơn vị 2 năm qua; nêu ra những kinh nghiệm, đồng thời xác định phương hướng nội dung, biện pháp phối hợp chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng giữa Cục Chính trị với Ban Tổ chức Tỉnh ủy 6 tỉnh 2 năm tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đánh giá cao những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, bất cập trong thực hiện Quy chế phối hợp; đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Cục Chính trị và Ban Tổ chức Tỉnh ủy 6 tỉnh cần tập trung thực hiện như: Coi trọng, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, tổ chức đảng; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên; làm tốt công tác lựa chọn, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng và thực hiện nghiêm các nội dung quy chế phối hợp quy định để nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác Đảng, công tác chính trị trong công tác QP, QSĐP những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, Chính ủy Quân khu tặng bằng khen cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy 6 tỉnh trên địa bàn, ghi nhận thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong công tác QP, QSĐP giai đoạn 2017-2019.

 

QUỐC HẢ
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục