LLVT tỉnh Bắc Ninh Nhiều giải pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng
Cập nhật ngày: 07/11/2019 15:06 (GMT +7)

Nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, năm 2019, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều giải pháp quan trọng góp phần ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội; đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Đại tá Phạm Huy Đông, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh các biện pháp nắm và giải quyết tư tưởng bộ đội, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội, gắn chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, nói đi đôi với làm; triển khai đồng bộ các biện pháp duy trì kỷ luật, kết hợp công tác tư tưởng với công tác chính sách; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội”.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện điều lệnh quản lý bộ đội, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tập trung giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ những nội dung cơ bản của pháp luật về lĩnh vực quốc phòng - an ninh; các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ SSCĐ, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, thực hiện các quy định bảo đảm an toàn giao thông; nhất là Chỉ thị số 275 của Tư lệnh Quân khu về “Quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng vào trong cơ quan, đơn vị”. Gắn giáo dục nhiệm vụ với giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Thông tin kịp thời, chính xác các sự kiện thời sự, chính trị quan trọng đến cán bộ, đảng viên kết hợp với định hướng tư tưởng, dư luận tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ quy định, quá trình thực hiện luôn gắn công tác giáo dục, tuyên truyền với biện pháp hành chính, chú trọng nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với quản lý, rèn luyện đảng viên. Xây dựng môi trường trong sạch lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị, xây dựng nếp sống văn hóa có kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát phát hiện những biểu hiện lệch lạc về phát ngôn, chấp hành thời gian, chế độ, nền nếp, điều lệnh quân đội, quy định của cơ quan, đơn vị để kịp thời uốn nắn, rút kinh nghiệm, khắc phục. 


Hệ thống tuyên truyền giáo dục trực quan được các đơn vị LLVT tỉnh Bắc Ninh quan tâm đầu tư xây dựng.

Giải pháp trọng tâm được Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh tập trung thực hiện là phát huy tính tích cực, chủ động, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp trong việc nắm tình hình tư tưởng, nhất là vai trò của cơ quan, cán bộ chính trị trong thực hiện nội dung, kế hoạch công tác tư tưởng, chủ động hướng dẫn, triển khai, đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội; phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những nhận thức và hành động không đúng, thiếu quan tâm đến công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội. Phát huy hiệu quả các mô hình “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật”, “Ngày pháp luật”, mô hình “Mỗi tuần một điều luật” để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời định hướng, ổn định tư tưởng, hướng dẫn hành động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống về công tác tư tưởng.

Ngoài ra, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương nơi quân nhân cư trú để nắm bắt và quản lý tình hình tư tưởng của quân nhân, từ đó có biện pháp quản lý, giáo dục và giải quyết hiệu quả tình hình tư tưởng của bộ đội, kịp thời cổ vũ, động viên, lan tỏa những tư tưởng tích cực; định hướng, khắc phục kịp thời những tư tưởng tiêu cực, không để dư luận xấu tác động đến nhận thức, tư tưởng và hành động của bộ đội.

Đối với mỗi đơn vị, căn cứ vào tình hình thực tiễn của mình, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã có các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn vi phạm pháp luật, kỷ luật. Điển hình như Phòng Tham mưu là cơ quan trung tâm hiệp đồng của Bộ CHQS tỉnh, có quân số đông, chủ yếu là quân nhân chuyên nghiệp. Thượng tá Đỗ Xuân Viên, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Trên cơ sở xác định rõ đặc điểm của đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy cơ quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm các chế độ quy định ngày, tuần; kết hợp giữa đơn vị và gia đình để nắm bắt tư tưởng của quân nhân; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, kỷ luật nhằm hạn chế quân nhân vi phạm”.

Với các biện pháp đồng bộ trên, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Bắc Ninh luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, quy định của đơn vị và địa phương. Tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm xuống dưới 0,2%, góp phần xây dựng đơn vị VMTD, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

 

 

Bài và ảnh: TẠ QUANG CHÍNH
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục