Tự hào với những chiến công oanh liệt trong suốt chặng đường 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 nguyện ra sức vun đắp, phát huy và xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh; xứng đáng với truyền thống “Trung dũng, kiên cường; Bám đất, bám dân; Tự lực, tự cường; Đoàn kết, chiến thắng”.


Sư đoàn 3 tổ chức cho chiến sĩ mới tham quan, học tập tại Bảo tàng LLVT Việt Bắc - Quân khu 1. Ảnh: TH

Cách đây 55 năm, ngày 2-9-1965, Sư đoàn bộ binh 3 (Đoàn Sao Vàng) được thành lập tại xã Ân Nghĩa (nay là xã Bok Tới), huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, là Sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân khu 5, ra đời trong lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở giai đoạn quyết liệt nhất, trên địa bàn chiến lược trọng điểm.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Sư đoàn đã tham gia chiến đấu với nhiều đối tượng tác chiến và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong chiến dịch mùa Xuân 1975 lịch sử, Sư đoàn đã cắt đứt đường 19, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải phóng Tây Nguyên; cùng quân dân địa phương giải phóng tỉnh Bình Định, sau đó đã tiến công đập tan tuyến phòng thủ Phan Rang; tiêu diệt và bắt sống toàn bộ Bộ tư lệnh Tiền phương Quân đoàn 3 Ngụy. Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng tỉnh Phước Tuy và thành phố Vũng Tàu - Côn Đảo, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Năm 1976, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Sư đoàn hành quân ra miền Bắc làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc. Sư đoàn đã cùng quân và dân hai tỉnh Lạng Sơn và Hà Tuyên chiến đấu dũng cảm, bảo vệ vững chắc lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với trên 5.600 trận đánh, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã xây đắp nên truyền thống 16 chữ vàng “Trung dũng, kiên cường; Bám đất, bám dân; Tự lực, tự cường; Đoàn kết, chiến thắng”. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, ngày 8-9-1975, Sư đoàn được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”; Sư đoàn có 3 trung đoàn, 4 tiểu đoàn, 10 đại đội và 17 cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát huy truyền thống anh hùng, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 3 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị VMTD, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn thường xuyên chú trọng chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy cấp trên nghiêm túc, hình thức phong phú, phù hợp, hiệu quả. Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng có chiều sâu, thực chất. Trong đó, coi trọng giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tình hình nhiệm vụ quân đội và đơn vị, kịp thời định hướng tư tưởng cho bộ đội, nhất là những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm. Hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phát triển cả chiều rộng, chiều sâu, được Ban Chỉ đạo 35 của Quân ủy Trung ương và Bộ tư lệnh Quân khu đánh giá cao.

Sư đoàn thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, tiêu biểu như các mô hình “Tổ 3 người cùng tiến”, “Lá thư từ Sư đoàn 3 Sao Vàng”, “Chuyện tốt ở đại đội”. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, góp phần giữ vững an ninh chính trị; xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn. Công tác dân vận được tiến hành với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả; thực hiện tốt các phong trào “Đoàn Sao Vàng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”... giúp địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Song song với đó, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên về công tác huấn luyện, nhất là Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 703 của Đảng ủy Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện hằng năm cho các đối tượng theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, đối tượng, phương án chiến đấu, điều kiện địa hình, tổ chức biên chế và vũ khí trang bị hiện có. Kết quả kiểm tra hằng năm có 100% khoa mục đạt yêu cầu; 80-85% khá, giỏi. 

Cùng với huấn luyện tốt, Sư đoàn luôn coi trọng nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là tập trung xây dựng điểm đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật, kỷ luật. Cảnh quan môi trường doanh trại từng bước được nâng cấp cải tạo, bảo đảm “sáng, xanh, sạch, đẹp”, chất lượng xây dựng chính quy có chuyển biến tốt... Năm 2019, Sư đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng.

Sư đoàn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu về công tác hậu cần. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; thu lãi từ tăng gia sản xuất (đã trừ chi phí) hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao đời sống bộ đội; 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội được quan tâm; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19; bảo đảm tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; thu dung, cấp cứu điều trị kịp thời, an toàn, tỷ lệ quân số khoẻ bình quân 98,87%, tăng 0,35%. Tham gia thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”; “Nhà ăn, nhà bếp chính quy, an toàn, chất lượng” cấp trung đoàn toàn quân năm 2015 đạt xuất sắc. 

Công tác kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu đề ra. Sư đoàn chỉ đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời VKTBKT cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất. Tổ chức tiếp nhận, cấp phát vũ khí, đạn, vật tư trang bị đúng quy định, tích cực bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo phân cấp, không để mất mát, cháy nổ, xuống cấp. Đầu tư làm mới, củng cố nâng cấp nhà kho, nhà xe, trạm, xưởng... Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Tự hào với truyền thống 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 Sao Vàng tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu.

Đại tá LA CÔNG PHƯƠNG, Chính ủy Sư đoàn 3
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục