Trong 2 ngày 18 và 19-5, Bộ tư lệnh Quân khu đã thành lập 2 đoàn công tác do các đồng chí: Đại tá Hoàng Văn Năm, Phó tham mưu trưởng Quân khu và Đại tá Đỗ Đại Phong, Phó tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020 đối với các đơn vị: Sư đoàn 3; Sư đoàn 346 và các Lữ đoàn 210, 575, 409, 601.


Đại tá Hoàng Văn Năm, Phó Tham mưu trưởng Quân khu quán triệt nội dung kiểm tra tại Trung đoàn 246, Sư đoàn 346.

Qua tổ chức kiểm tra trực tiếp, chọn ngẫu nhiên các phân đội cho từng nội dung kiểm tra, các đoàn kiểm tra thống nhất đánh giá: Các đơn vị đã quán triệt và chấp hành nghiêm chương trình huấn luyện chiến sĩ mới 3 tháng của Bộ Quốc phòng; biên chế, quân số, VKTB bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện theo đúng chỉ đạo của trên, bố trí khung cán bộ quản lý huấn luyện đủ theo đầu mối; hệ thống kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án huấn luyện soạn thảo theo đúng hướng dẫn, phê duyệt theo phân cấp thực hiện nghiêm chế độ bồi dưỡng cán bộ, thông qua giáo án hàng tuần; kịp thời triển khai về điều chỉnh thời gian, tổ chức, phương pháp huấn luyện trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 để vẫn đảm bảo đúng, đủ nội dung. Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Bộ đội cơ bản nắm được nội dung chính trị đã được học, nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện tương đối tốt, đời sống tinh thần được quan tâm, hệ thống cảnh quan môi trường được củng cố; pano, khẩu hiệu được đầu tư. Về huấn luyện hậu cần, kỹ thuật: Chiến sĩ mới đã nắm được động tác cơ bản thực hành 5 kỹ thuật băng bó cấp cứu, mắc tăng võng, đào bếp hoàng cầm cấp 1; huấn luyện đủ 4 bài kỹ thuật theo quy định, thực hành bảo quản vũ khí theo chế độ tuần đạt kết quả tốt. Qua 3 tháng huấn luyện cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn huấn luyện tiếp theo.


Kiểm tra nội dung bắn súng Tiểu liên AK đối với chiến sĩ mới tại Trung đoàn 246, Sư đoàn 346.

Kết quả kiểm tra, đánh giá khối sư đoàn: 100% các nội dung kiểm tra đều đạt khá, giỏi. Công tác Hậu cần 2 đơn vị đạt giỏi; công tác kỹ thuật của Sư đoàn 3 đạt giỏi. Đánh giá chung công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020 của 2 sư đoàn đạt khá.


Kiểm công tác kỹ thuật tại Trung đoàn 141, Sư đoàn 3.

Kết quả kiểm tra khối lữ đoàn: 100% đạt khá, giỏi về CTĐ-CTCT, Hậu cần, Kỹ thuật. Công tác quân sự giỏi: Lữ đoàn 601, khá: Lữ đoàn 409, 210, 575, trong có các nội dung đạt điểm vượt trội như Lữ đoàn 575 về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, Lữ đoàn 601 về thể lực, Lữ đoàn 409 về công tác xây dựng lực lượng. Đánh giá chung huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020 của 4 Lữ đoàn đều đạt giỏi.


Kiểm tra thực hành kỹ thuật băng bó cấp cứu tại Lữ đoàn Phòng không 210.


Kiểm tra kết quả bắn bia số 4a tại Lữ đoàn Xe tăng 409.

Phát biểu chỉ đạo, trưởng các đoàn kiểm tra yêu cầu thời gian tới các đơn vị cần khắc phục những điểm còn tồn tại, chủ yếu về điều lệnh và chiến thuật; luyện tập thuần thục các nội dung cho tuyên thệ chiến sĩ mới đúng nghi lễ; điều chỉnh, bổ sung quân số theo đúng hướng dẫn của trên; ưu tiên bổ sung quân số cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ SSCĐ; rà soát các đối tượng được huấn luyện trong giai đoạn 1, chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào giai đoạn huấn luyện tiếp theo; tăng cường giáo dục và nắm chắc tình hình tư tưởng của bộ đội, không để xảy ra đột biến về tư tưởng, vi phạm kỷ luật; thường xuyên cập nhật tình hình và công tác phòng, chống Covid-19, triển khai các biện pháp phòng chống say nóng, say nắng cho bộ đội.

THẠCH TÍN - BÁ THÔNG
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục