Để kịp thời ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19, bảo đảm cho LLVT Quân khu SSCĐ cao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Bộ Tư lệnh Quân khu đã yêu cầu các đơn vị trong LLVT Quân khu tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Hướng dẫn của Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần). Đặc biệt là Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.


Nhân viên Quân y kiểm tra thân nhiệt trước khi vào cơ quan Bộ tư lệnh Quân khu.

Thực hiện cách ly từ 00 giờ ngày 01/4/2020 đến 24 giờ 00 ngày 15/4/2020 trong LLVT Quân khu, theo nguyên tắc: Cơ quan Quân khu, cơ quan cấp sư đoàn và tương đương, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS cấp huyện, kho, trạm trại, cách ly tại chỗ theo các đầu mối phòng, ban, bộ phận độc lập; hạn chế tối đa việc đi lại trong thời gian làm việc, bố trí các vị trí làm việc có khoảng cách tối thiểu 2m, thực hiện đeo khẩu trang, khử trùng, diệt khuẩn theo quy định; thực hiện 50% quân số làm việc tại trung tâm, 50% quân số làm việc tại phòng nghỉ thường xuyên trong doanh trại của đơn vị. Đối với các đơn vị, cách ly các đơn vị theo cấp trung đội; tổ chức các hoạt động theo tiểu đội là chủ yếu, thực hiện đeo khẩu trang, khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Cấm trại 100% đối với cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu, các trường hợp đi làm nhiệm vụ ra ngoài doanh trại phải xây dựng kế hoạch, lập danh sách cán bộ, chiến sĩ tham gia và được thủ trưởng cấp sư đoàn và tương đương trở lên phê chuẩn. Hạn chế tối đa các hoạt động ở ngoài doanh trại của từng cơ quan, đơn vị, chỉ thực hiện kiểm tra về công tác SSCĐ và công tác phòng, chống dịch của các cấp, thành phần các đoàn kiểm tra không quá 04 người/đoàn…

 

Tin và ảnh: GIANG NAM
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục