Sáng 12- 8, Sư đoàn 3 đã bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020 và rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị (2018- 2020). Tham gia hội thi có 39 thí sinh đến từ các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn.

Tại hội thi, mỗi thí sinh thực hiện 4 nội dung: Soạn bài giảng chính trị; soạn giáo án điện tử; thực hành giảng; thi kiến thức chung. Hội thi nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý giáo dục chính trị của Cấp ủy, Chính ủy, Chính trị viên, người chỉ huy cơ quan và đơn vị các cấp. Từ đó tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới.


Ban tổ chức hội thi trao giấy khen cho các thí sinh đạt thành tích cao.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao chứng nhận “Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi” cho 21 thí sinh; tặng Giấy khen cho các thí sinh có thành tích cao cho đối tượng: Chính ủy;  Phó Chính ủy; Thủ trưởng cơ quan chính trị gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba; đối tượng: Chính trị viên, Chính trị viên phó cấp Tiểu đoàn, Đại đội gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba.

Ngay sau khi bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị (2018-2020). Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; thực hiện tốt việc bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giảng dạy chính trị; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị, kịp thời cập nhật những nội dung mới; tiếp nhận và đầu tư kinh phí, trang bị, phương tiện, cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác giáo dục chính trị; góp phần bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của quân nhân, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tin và ảnh: HOÀNG HANH, ANH VĂN
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục