Từ ngày 10 đến ngày 13-6, Sư đoàn 306 đã tổ chức thành công cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp trên bản đồ. Dự và chỉ đạo diễn tập có Đại tá Đàm Minh Diện, Phó tham mưu trưởng Quân khu, các đại biểu Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật Quân khu.


Các đại biểu dự và chỉ đạo diễn tập

Cuộc diễn tập được chia làm 2 giai đoạn. Chuyển đơn vị vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Do làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là các loại văn kiện, kế hoạch, bài tập, sa bàn nên cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Khung tập các cấp đã thể hiện rõ vị trí, vai trò điều hành của người chỉ huy; năng lực, trình độ tham mưu của cơ quan các cấp. Là đơn vị mới sáp nhập về Quân khu, song được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ trưởng, hướng dẫn của cơ quan cấp trên với quan điểm vừa tập vừa bồi dưỡng, rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh phương án, kế hoạch sát thực tiễn nhiệm vụ, đơn vị đã tổ chức diễn tập bảo đảm chặt chẽ, thống nhất từ trên xuống dưới.


Hội nghị giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm

Qua diễn tập đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực công tác chỉ huy tham mưu tác chiến của chỉ huy, cơ quan và đơn vị; khả năng sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn; đồng thời làm rõ; đặc điểm, nhiệm vụ, khả năng tác chiến phòng ngự; phương thức hiệp đồng tác chiến, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và các công tác bảo đảm trong chiến đấu phòng ngự khu vực. Qua đó, làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu, vận dụng có hiệu quả vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn kiện chiến đấu các cấp; nâng cao trình độ, khả năng tác chiến phòng ngự khu vực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Khắc Mười

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục