Ngày 10-8, Sư đoàn 346 và các đơn vị trực thuộc đồng loạt tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu (16/10/1945 – 16/10/2020).


Lãnh đạo Sư đoàn 346 phát động thi đua.

Đợt thi đua được thực hiện theo 2 đợt, đợt 1: Từ ngày 16/8 đến ngày 16/9/2020; đợt 2: Từ ngày 17/9 đến ngày 16/10/2020. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua:

Tăng cường giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam với truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của quân và dân ta trong kháng chiến; truyền thống 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu. Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thi đua nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, tích cực tham gia phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19... Tổ chức huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập đúng kế hoạch, chặt chẽ, đạt kết quả cao.


Ký kết giao ước thi đua tại Lễ phát động của Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346).

Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, phát luật nhà nước, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”; “Cán bộ mẫu mực thực hiện chức trách, nhiệm vụ” gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm, song phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phấn đấu trong thời gian tổ chức đợt thi đua mỗi cơ quan, đơn vị có một sáng kiến hoặc một giải pháp công tác mới được ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn của Sư đoàn.

NGUYỄN CÔNG ĐOÀN

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục