Thanh tra Bộ Quốc phòng làm việc tại Sư đoàn 346
Cập nhật ngày: 17/09/2020 07:21 (GMT +7)

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thanh tra kết quả thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quân sự quốc phòng đối với Quân khu 1; trong các ngày từ 15 đến 16-9, đoàn thanh tra Bộ Quốc phòng đã làm việc tại Sư đoàn 346.

 


Thiếu tướng Vũ Thành Đức, Phó Chánh thanh tra Bộ Quốc phòng, Phó trưởng đoàn thanh tra phổ biến kế hoạch thanh tra đối với Sư đoàn 346.

Sau khi nghe chỉ huy Sư đoàn 346 báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Sư đoàn trong 5 năm 2015-2020, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với 4 cơ quan sư đoàn và Trung đoàn 246. Đoàn thanh tra đánh giá Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện  các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Trong đó: Đã duy trì nghiêm túc, hiệu quả công tác SSCĐ, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Công tác xây dựng lực lượng luôn đạt chỉ tiêu; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng chặt chẽ; công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật đúng quy định, hướng dẫn; tình hình đơn vị ổn định, cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ.


Thanh tra công tác SSCĐ của Trung đoàn 246.

Đoàn thanh tra cũng chỉ ra một số điểm hạn chế và yêu cầu Sư đoàn: Trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt Chỉ lệnh số 14/CL-BQP ngày 28-3-2017 của Bộ Quốc phòng về công tác SSCĐ; nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” gắn với xây dựng đơn vị VMTD. Sắp xếp điều chuyển bảo đảm quân số giữa các đơn vị và cơ quan, bảo đảm ưu tiên quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ. Phối hợp chặt chẽ với địa phương quản lý chắc quân số DBĐV đã xếp vào đơn vị...

Đoàn thanh tra ghi nhận một số kiến nghị của Sư đoàn, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Tin và ảnh: CÔNG ĐOÀN- TRUNG KIÊN
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục