Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3) vừa tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Buổi tọa đàm có sự tham gia của toàn thể sĩ quan, QNCN trong đơn vị.


Quang cảnh buổi tọa đàm.

Buổi tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; từ đó, xác định trách nhiệm, quyết tâm, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, các ý kiến tập trung đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật tại đơn vị, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất nội dung, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tiến hành CTĐ, CTCT. Cán bộ, chỉ huy cấp trên trực tiếp chia sẻ với cấp dưới về phương pháp, kinh nghiệm tiến hành CTĐ, CTCT trong huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy…


Lãnh đạo Sư doàn 3 phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại tọa đàm, lãnh đạo Sư đoàn 3 yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Phát huy vai trò tiền phong, nêu gương của đội ngũ cán bộ trong tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT; thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực chất, kịp thời rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện tại các đơn vị.

Tin và ảnh: Hồng Phương - Thanh Hà
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục