Sáng 22-1, Bộ Quốc phòng (BQP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (gọi tắt là Công ước chống tra tấn); pháp luật Việt Nam về chống tra tấn trong quân đội giai đoạn 2016-2020” theo hình thức trực tuyến.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), chủ trì hội nghị tại đầu cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Bộ tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.


Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ tư lệnh Quân khu.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BQP, TCCT, các mục tiêu của Đề án cơ bản hoàn thành. Cụ thể, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện các nội dung của đề án; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết về ý nghĩa, vai trò, nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn, các quy định của BQP về chống quân phiệt. Cán bộ, chiến sĩ, nhất là những người trực tiếp làm công tác điều tra, được giao tiến hành một số hoạt động điều tra, kiểm sát, xét xử, tạm giữ, tạm giam, thi hành án, xử lý vi phạm hành chính, đã tôn trọng và có ý thức trách nhiệm trong chấp hành Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn; bảo đảm thực hiện có hiệu quả quyền con người theo tinh thần của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đặc biệt, chưa xảy ra trường hợp bức cung, dùng nhục hình do người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp gây ra, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các ý kiến đã làm rõ thêm nhiều nội dung, tập trung đánh giá những ưu điểm, hạn chế, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện đề án; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân hạn chế, đề xuất nhiều nội dung, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, để việc thực hiện Đề án đem lại hiệu quả thiết thực, trở thành công việc thường xuyên trong cơ quan, đơn vị những năm tiếp theo. Theo đó, các đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người nói chung, phòng, chống tra tấn nói riêng và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong tình hình mới; gắn với thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương, quy định của BQP và hệ thống điều lệnh, điều lệ trong quân đội. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tôn trọng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội nói chung, pháp luật về chống tra tấn, các quy định của BQP về phòng, chống quân phiệt ở đơn vị cơ sở nói riêng; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của quân đội trong giai đoạn mới.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, BQP, TCCT, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những thành tích, kết quả mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong tổ chức thực hiện đề án trong 5 năm qua. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người nói chung, phòng, chống tra tấn nói riêng và công tác PBGDPL trong tình hình mới; gắn với thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương, quy định của BQP và hệ thống điều lệnh, điều lệ trong quân đội, tạo bước chuyển biến về chất lượng, hiệu quả trong thực hiện đề án của toàn quân.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp của đề án sát đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; nêu cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên tuyền viên pháp luật, cán bộ chính trị, cán bộ pháp chế các cấp; phát huy tốt hơn nữa vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình và triển khai thực hiện công tác PBGDPL và các nội dung của đề án. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện Đề án; chú trọng xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả; phát huy nội lực, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác PBGDPL và thực hiện đề án; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành của địa phương trong PBGDPL cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ.

Kết thúc hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao bằng khen của BQP tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án; đồng thời, trao thưởng Cuộc thi video tuyên truyền Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn trong quân đội giai đoạn 2016-2020.

VĂN HIẾU - ĐỨC TRỌNG
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục