Chiều 12-12, các cơ quan Quân khu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác các ngành tham mưu; CTĐ, CTCT; hậu cần; kỹ thuật năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

* Bộ Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tham mưu, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu dự và chỉ đạo.


Quang cảnh hội nghị.

Năm 2019, Bộ Tham mưu và các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch và hướng dẫn của cơ quan cấp trên; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ ở các cấp. Phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh các văn kiện tác chiến đúng quy định; công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, tổ chức lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trên các mặt công tác…

Nổi bật là, đã thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm đúng Luật Nghĩa vụ quân sự; giải quyết xuất ngũ đạt 100%; điều chỉnh quân số ưu tiên cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ đạt 95% trở lên, riêng Sư đoàn 3 và Sư đoàn 346 đạt 100%; điều động cán bộ, chiến sĩ kịp thời tham gia phòng chống thiên tai, chữa cháy rừng, sự cố sập đổ công trình... xảy ra trên địa bàn.


Thiếu tướng Trần Văn Kình Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu đã ghi nhận sự cố gắng của các đơn vị trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới; trọng tâm là duy trì nghiêm nề nếp, chế độ SSCĐ, quản lý, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội; nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng; thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và VKTBKT…

Tin và ảnh: Bùi Hiệp

 

* Cục Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ chính trị LLVT Quân khu tổng kết hoạt động CTĐ, CTCT năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.


Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tổng kết và các ý kiến tham luận tại hội nghị thống nhất đáng giá: Năm 2019, hoạt động CTĐ, CTCT của LLVT Quân khu đã bám sát nhiệm vụ QS, QP, yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và thực tiễn đơn vị; tổ chức triển khai chặt chẽ, toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu, tập trung đột phá thực hiện việc khó, nhiệm vụ mới và các nhiệm vụ đột xuất; khắc phục khâu yếu, hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra.

Nổi bật là: Đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương và nghị quyết của Đảng ủy Quân khu.  Làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ được cấp ủy các cấp quan tâm, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, BHXH, BHYT và hoạt động của các tổ chức quần chúng được triển khai đồng bộ, thiết thực. Tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm chính trị cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2019. Đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ CTĐ, CTCT của LLVT Quân khu năm 2020 với 12 nhiệm vụ trọng tâm.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đánh giá cao kết quả hoạt động CTĐ, CTCT của LLVT Quân khu trong năm 2019. Đồng thời yêu cầu, các đơn vị khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm. Tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần tăng cường công tác giáo dục, quản lý, định hướng tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn giao thông. Duy trì nền nếp, chế độ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động các cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả CTĐ, CTCT...

Tin và ảnh: Giang Nam, Đức Trọng

 

* Cục Hậu cần Quân khu tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hậu cần năm 2019 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó tư lệnh Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.


Quang cảnh hội nghị.

Năm 2019, ngành Hậu cần Quân khu đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết và nhiệm vụ quân sự quốc phòng, triển khai toàn diện trên các mặt công tác, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên, SSCĐ và đột xuất; đời sống bộ đội luôn được giữ vững, nhiều mặt được cải thiện. Chất lượng huấn luyện được nâng lên, nền nếp chế độ có nhiều chuyển biến tích cực; phong trào thi đua của ngành phát huy hiệu quả cao, tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng các mặt công tác; tham gia hội thao, hội thi toàn quân đạt thành tích cao. Tiêu biểu: Thi trưởng ban quân nhu đạt 3 giải Nhất (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn), 2 giải Ba (Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn); thi đội phẫu thuật cứu chữa bước đầu trung đoàn bộ binh đủ quân đạt 1 giải Nhất (Trung đoàn Bộ binh 246, Sư đoàn Bộ binh 346), 1 giải Ba (Trung đoàn Bộ binh 12, Sư đoàn Bộ binh 3); thi điều dưỡng viên trưởng các bệnh viện toàn quân đạt 1 giải Nhất (Bệnh viện Quân y 91), 1 giải Ba (Bệnh viện Quân y 110).

Chúc mừng và biểu dương những thành tích của ngành Hậu cần Quân khu, Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó tư lệnh đồng thời yêu cầu: cán bộ, nhân viên ngành hậu cần các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu kỹ các mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, nắm vững các nội dung chỉ tiêu ngành hậu cần; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, nâng cao chất lượng công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan đơn vị trong ngành hậu cần và giữa ngành hậu cần với các ngành khác; đảm bảo đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội, xây dựng ngành hậu cần Quân khu ngày càng vững mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó tư lệnh Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, 3 đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 3, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang và Lữ đoàn Phòng không 210 đã được thủ trưởng Cục Hậu cần trao tặng bằng khen của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” Bộ Quốc phòng, vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” năm 2019.

Tin và ảnh: Quốc Hả

 

* Cục Kỹ thuật tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành kỹ thuật năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 cho cán bộ chủ chốt ngành kỹ thuật các cơ quan, đơn vị.


Quang cảnh hội nghị.

Năm 2019, ngành Kỹ thuật Quân khu quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, chỉ lệnh của cấp trên, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp, triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Nổi bật: chủ động triển khai, bảo đảm VKTBKT đủ số lượng, đúng chủng loại, chất lượng tốt và đồng bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao và các hoạt động thường xuyên của LLVT Quân khu. Triển khai hoàn thành các chỉ tiêu bảo đảm kỹ thuật và các chương trình mục tiêu sửa chữa, đồng bộ VKTBKT đạt chất lượng tốt. Chỉ đạo củng cố nâng cấp cơ sở kỹ thuật và thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn kho tàng, trạm xưởng; phát huy hiệu quả phong trào thực hiện sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2019 và Cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”.

Năm 2020, ngành Kỹ thuật Quân khu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Tập trung nắm chắc số lượng, chất lượng, tình hình đồng bộ và thực hiện tốt bảo đảm kỹ thuật VKTBKT trong biên chế; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, quản lý kỹ thuật; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ và đẩy mạnh thực hiện CVĐ 50, tiếp tục thực hiện chính quy ngành Kỹ thuật trong LLVT Quân khu.

Tin và ảnh: NHƯ Ý

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục