Hướng tới Đại hội Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, Đảng ủy Trung đoàn 12 đã chỉ đạo 27/27 chi bộ, 3/3 đảng bộ bộ phận tổ chức thành công đại hội với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ; tích cực tham gia giới thiệu, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới và đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Các đảng bộ, chi bộ đã tập trung quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tổ chức, lực lượng trong chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị Trung đoàn đã tổ chức quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Trung đoàn, thống nhất về nhận thức, tư tưởng, chuẩn bị tổ chức đại hội theo đúng phương châm: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, tránh lãng phí. 


Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị.

Đảng ủy Trung đoàn đã thành lập các tiểu ban giúp việc của đại hội như: Tiểu ban văn kiện; tiểu ban nhân sự; tiểu ban trưng bày, trang trí khánh tiết, tuyên truyền, thi đua; đội văn nghệ biểu diễn chào mừng đại hội và tổ giúp việc các tiểu ban, tổ chức phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. 

Đến nay, các tiểu ban, tổ giúp việc các tiểu ban tích cực tham mưu cho Đảng ủy về công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội ở từng thời điểm, theo từng công việc cụ thể, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận dự thảo văn kiện được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.

Đảng ủy Trung đoàn đã chỉ đạo xây dựng các văn kiện và thông qua dự thảo các văn kiện đại hội bao gồm: Kế hoạch tổ chức đại hội; Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc đại hội; chương trình tổ chức đại hội…

Công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ Trung đoàn được chuẩn bị cẩn trọng, chu đáo trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 2464A-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu. 100% dự kiến nhân sự đủ điều kiện về độ tuổi, trình độ văn hóa, trình độ lý luận. 

Trung tá Trịnh Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 12 cho biết: “Dự kiến giữa tháng 4-2020, Đảng bộ Trung đoàn sẽ tổ chức đại hội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của trung đoàn. Đảng ủy đang khẩn trương chỉ đạo các tiểu ban và tổ giúp việc hoàn thành công tác chuẩn bị để tiến hành đại hội với tinh thần thi đua sôi nổi, quyết tâm cao. Tiểu ban văn kiện và từng thành viên của tổ giúp việc tiểu ban văn kiện bám sát hướng dẫn của cấp trên, nghị quyết Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2015-2020, thực tế nhiệm vụ đơn vị hiện nay để xây dựng báo cáo chính trị đảm bảo yêu cầu đề ra”. 

Để tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua chào mừng đại hội cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị, Đảng ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội bằng nhiều hình thức. Đoàn cơ sở Trung đoàn tích cực tổ chức các hoạt động thi đua, trang trí cảnh quan đơn vị “sáng, xanh, sạch, đẹp”, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội.

Bài và ảnh: NGUYỄN ĐỨC HUY
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục