Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu giao nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện (VMTD) tiêu biểu, mẫu mực. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, thiết thực nhằm thực hiện tốt các tiêu chuẩn đề ra, xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đoàn công tác Quân khu đến kiểm tra, phúc tra kết quả xây dựng đơn vị điểm VMTD tiêu biểu, mẫu mực tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, chúng tôi được chứng kiến và cảm nhận những thành quả từ việc cụ thể hóa các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị điểm VMTD mang lại. Từ cơ quan đến đơn vị, cảnh quan môi trường doanh trại đều chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp; nền nếp chế độ được thực hiện chính quy, thống nhất; công tác huấn luyện, SSCĐ được duy trì nghiêm, đạt kết quả cao; quản lý, duy trì kỷ luật chặt chẽ; công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm tốt cho thực hiện các nhiệm vụ. Đến nay, 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị điểm VMTD tiêu biểu, mẫu mực đơn vị cơ bản đã hoàn thành.


Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức huấn luyện bắn súng cho đối tượng quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan.

Đại tá Dương Quang Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang cho biết: “Được Quân khu giao nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm VMTD tiêu biểu, mẫu mực năm 2019, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh rất phấn khởi và xây dựng ý chí, quyết tâm cao. Chúng tôi xác định đây là cơ hội để nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu. Tuy nhiên, để đạt được các tiêu chuẩn đặt ra với yêu cầu cao, nội dung rất toàn diện, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã tập trung xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh tiêu biểu về chính trị; mẫu mực về nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ và làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của Quân khu, Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết chuyên đề, Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan hướng dẫn xây dựng các đơn vị làm điểm của tỉnh. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất ở tất cả các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh”. 

Để xây dựng đơn vị vững mạnh tiêu biểu về chính trị, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang xác định, lấy yếu tố con người làm trung tâm. Bên cạnh duy trì nghiêm nền nếp, chế độ giáo dục chính trị, pháp luật cho các đối tượng; cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, phát hiện và giải quyết kịp thời những vướng mắc, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền và các phong trào thi đua; thực hiện nghiêm quy trình, nguyên tắc về công tác cán bộ, quan tâm chăm lo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp; phát huy vai trò của tổ chức đảng, tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân; đồng thời tích cực tham gia xây dựng cơ sở địa phương VMTD. Các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị huy động 2.480 ngày công của DQTV tham gia khắc phục thiên tai; tuyên truyền, vận động hơn 18.000 lượt người… làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

Huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang xác định là khâu đột phá trung tâm, xuyên suốt trong xây dựng đơn vị điểm VMTD tiêu biểu, mẫu mực. Đại tá Dương Văn Đoàn, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang cho biết:  Trước khi huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang yêu cầu các đơn vị phải chuẩn bị tốt mọi mặt, như: bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập… Trong huấn luyện, đối với bộ đội thường trực huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đối với lực lượng DQTV, DBĐV huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, đảm bảo sát đối tượng, địa bàn tác chiến, kết thúc từng nội dung khoa mục tổ chức kiểm tra, hội thao đánh giá kết quả chặt chẽ. Để công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật đạt chất lượng, hiệu quả, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đề ra nhiều biện pháp đẩy mạnh xây dựng chính quy, đổi mới lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác; tổ chức tập huấn, thống nhất lễ tiết tác phong của bộ đội theo điều lệnh mới; coi trọng việc rèn luyện tác phong công tác cụ thể, tỉ mỉ, bám sát cơ sở. Thực hiện nghiêm việc phân cấp trong công tác quản lý, gắn với phát huy trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, tăng cường quản lý chặt chẽ mọi mặt, nhất là những diễn biến tình hình tư tưởng của bộ đội. Qua đó, cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn, không có vụ việc vi phạm nghiêm trọng phải xử lý; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường 0,11% (giảm 0,12% so với năm 2018). Đơn vị cũng luôn chú trọng công tác hậu cần, kỹ thuật; gắn với thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; Cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”… và quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang xác định tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn nhất là các dịp cao điểm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo cho các đối tượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2019; tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa kết quả xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; xây dựng đơn vị VMTD tiêu biểu, mẫu mực năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

Bài và ảnh: QUỐC HẢ
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục