LLVT tỉnh Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới
Cập nhật ngày: 25/07/2019 09:23 (GMT +7)

Những năm qua, phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được LLVT tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện toàn diện và đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó.


Dân quân xã Quang Thuận (Bạch Thông, Bắc Kạn) giúp gia đình chính sách tu sửa nhà.

Để thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt hiệu quả thiết thực, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức phát động trong LLVT tỉnh, đồng thời đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào, xác định kế hoạch tham gia xây dựng nông thôn mới với nội dung, chỉ tiêu cụ thể. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát thực tế, xác định những công việc thiết thực, đáp ứng nhu cầu bức thiết của địa phương, đồng thời phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, đơn vị. Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn đã lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Từ những chủ trương, biện pháp phù hợp, phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Bắc Kạn hưởng ứng, đạt được kết quả ấn tượng. Từ năm 2010 đến nay, LLVT tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ đơn vị và nhân dân các địa phương đóng góp công sức, kinh phí xây dựng 7 nhà văn hóa thôn và 1 nhà cho hộ nghèo với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Hằng năm, LLVT tỉnh Bắc Kạn đều tổ chức các đợt huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp hàng nghìn ngày công giúp nhân dân tu sửa, cải tạo và làm mới hơn 135km đường bê tông; nạo vét trên 42km kênh mương thủy lợi; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai với tổng số 15.984 ngày công; giúp đỡ nhân dân 2.100 ngày công di dời tài sản, khắc phục hậu quả thiên tai... Tổ chức lực lượng tham gia vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị với 40.892 lượt cán bộ, chiến sĩ, tổng số 42.734 ngày công.

LLVT tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đã vận động nhân dân hiến tổng cộng 3.490m2 đất, đóng góp 3.437 ngày công lao động và gần 129 triệu đồng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình khu dân cư xây lò đốt rác hộ gia đình, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, mô hình “Đoạn đường tự quản”; mô hình “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường”... 

 Thực hiện công tác chính sách đối với người có công và chính sách hậu phương Quân đội, LLVT tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai, thực hiện tốt các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách; tổ chức xây dựng 36 căn nhà tình nghĩa; quyên góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với tổng số tiền 628,4 triệu đồng.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực trong tham gia xây dựng nông thôn mới, LLVT tỉnh Bắc Kạn đã khẳng định vai trò, chức năng “đội quân công tác”, thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng về củng cố quốc phòng - an ninh, gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng quê hương ngày một khởi sắc, góp phần xây dựng KVPT tỉnh vững chắc.
 

 

Bài và ảnh: NAM TRANG
Các tin khác:
Giọt hồng tình nghĩa (19/08/2019 09:21)

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục