Nâng cao đời sống tinh thần của bộ đội
Cập nhật ngày: 05/03/2020 10:05 (GMT +7)

Những năm qua, phong trào văn hóa, văn nghệ trong các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh Bắc Kạn đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, môi trường văn hóa lành mạnh. Qua đó bồi dưỡng nhân cách quân nhân, xây dựng động cơ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD.

Một trong những kết quả nổi bật của phong trào văn hóa, văn nghệ của LLVT tỉnh Bắc Kạn những năm qua, đó là: Đã tổ chức thành công hàng chục kỳ liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp Bộ CHQS tỉnh; cấp cơ sở tổ chức trên 450 lượt hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú, đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau; tham gia cấp tỉnh, cấp Quân khu nhiều hội diễn, kỳ liên hoan đạt kết quả tốt…

 

 

Nhận thức rõ văn hóa, văn nghệ là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội cũng như thực hiện cuộc vận động xây dựng môi trường văn hoá và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh Bắc Kạn đã vận dụng các nội dung, phương thức hoạt động văn hóa văn nghệ phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tạo nên sự đa dạng, phong phú về hình thức thể hiện. Hoạt động văn hóa, văn nghệ đã kết hợp tốt giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phát huy các trò chơi bổ ích, mang tính trí tuệ, giải trí lành mạnh, kết hợp với các hoạt động sinh hoạt chính trị, diễn đàn, tham quan, tập luyện và thi đấu thể thao, thi vườn hoa cây cảnh… nhằm thu hút bộ đội tham gia. Qua đó xây dựng ý thức văn hoá, ý thức xây dựng cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”, làm cho văn hoá, văn nghệ ở đơn vị cơ sở trở thành nhu cầu, hoạt động mang tính tự giác cao của đông đảo cán bộ, chiến sĩ… 

Trước tác động của âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, cũng như tác động của thông tin xấu độc, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các đơn vị định hướng, lựa chọn hình thức, phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp để vừa ngăn chặn được thông tin xấu độc, vừa nâng cao hiệu quả giáo dục cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, nhất là vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn thanh niên, hội phụ nữ trong tổ chức, tiến hành hoạt động văn hóa, văn nghệ… với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Thượng tá Bế Hải Triều, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chú trọng giáo dục, xây dựng, bồi dưỡng để mỗi cán bộ, chiến sĩ thực sự là những tấm gương mẫu mực về chân, thiện, mỹ; thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ để hướng mỗi cá nhân tới cái đẹp và những giá trị văn hóa đích thực. Bằng tài năng và sự sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, nhất là các hạt nhân nòng cốt, phong trào văn hóa, văn nghệ thường xuyên được bồi dưỡng, phát huy trong mỗi cơ quan, đơn vị, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yêu mến, gắn bó đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

 

Bài và ảnh: ĐỖ KIM TẬP
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục