Công Sơn mùa luyện quân
Cập nhật ngày: 29/07/2017 10:22

Xã Công Sơn (Cao Lộc, Lạng Sơn) là một xã vùng 3, với diện tích trên 3.600ha, nhưng dân số chỉ khoảng 1,3 nghìn người, chủ yếu là dân tộc Dao sinh sống trên 9 thôn, bản. Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những năm qua luôn ổn định.

Xã Công Sơn (Cao Lộc, Lạng Sơn) là một xã vùng 3, với diện tích trên 3.600ha, nhưng dân số chỉ khoảng 1,3 nghìn người, chủ yếu là dân tộc Dao sinh sống trên 9 thôn, bản. Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những năm qua luôn ổn định. Có được điều đó, là nhờ cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm thực hiện tốt công tác QP-QSĐP. Trong đó, lực lượng dân quân của xã phát huy tốt vai trò nòng cốt.

Đồng chí Triệu Trần Lừu, Chủ tịch UBND xã Công Sơn cho biết: “Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo Ban CHQS tuyển chọn, vận động thanh niên trong độ tuổi tham gia lực lượng dân quân; đồng thời chú trọng công tác huấn luyện cho lực lượng… với mục tiêu xây dựng lực lượng dân quân xã vững mạnh, thực sự là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ”. Tìm hiểu chúng tôi được biết, năm nay, xã tổ chức huấn luyện cho 29 chiến sĩ dân quân, trong đó có 8 chiến sĩ dân quân năm thứ nhất. Ngay sau ngày khai mạc 26-5, Ban CHQS xã đã triển khai cụ thể từng nội dung huấn luyện đến cán bộ, chiến sĩ. Trong đó công tác giáo dục chính trị, quán triệt nhiệm vụ được chú trọng, do vậy, dù gặp nhiều khó khăn về đường sá đi lại khó khăn, đa số các đồng chí đều là lao động chính của gia đình… nhưng các chiến sĩ dân quân đã xác định tốt nhiệm vụ, nhiệt tình, trách nhiệm trong huấn luyện.

Abc