LLVT tỉnh Bắc Kạn Công tác dân vận thiết thực, ý nghĩa
Cập nhật ngày: 16/01/2018 09:58

Năm 2017, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Ban CHQS các huyện, thành phố làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tổ công tác của Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn giúp nhân dân thôn Ngặm Khét, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể thu hoạch lúa mùa.

Đại tá Lê Văn Thơ, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn cho biết: "Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhằm góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tại cơ sở; tham gia phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo, củng cố QPAN, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân".   

Theo đó, bằng những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Bắc Kạn đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động đồng bào chấp hành tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, Luật nghĩa vụ quân sự, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở… Trong năm, các đơn vị đã hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách tại các huyện Ngân Sơn, Na Rì, Ba Bể. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới, Bộ CHQS tỉnh đã vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp tiền xây dựng nhà họp thôn giúp nhân dân thôn Nà Đi, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn với số tiền 90 triệu đồng. Các tổ, đội công tác của Bộ CHQS tỉnh tham gia làm công tác vận động quần chúng tại thôn Ngặm Khét, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể với nhiều hoạt động thiết thực: Truyền thông cho đồng bào về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; giúp bà con thu hoạch lúa mùa; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.

Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố gắn huấn luyện với làm công tác dân vận, qua đó đã huy động lực lượng DQTV tham gia 4.523 ngày công, giúp nhân dân tu sửa 26,6 km đường liên thôn, đào đắp 42,8m3 đất đá, nạo vét 4,23km kênh mương nội đồng, tu sửa 4 cây cầu, 2 trường học, giúp đỡ 17 gia đình chính sách; cùng 3.856 ngày công khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng...

Bài và ảnh: HÀ NAM TRANG