Sôi nổi ra quân huấn luyện năm 2018
Cập nhật ngày: 02/03/2018 13:24

Sáng 1-3, các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018 và phát động phong trào thi đua "Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, an toàn, quyết thắng". Năm 2018, LLVT Quân khu tiếp tục huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị với huấn luyện chuyên ngành, huấn luyện chiến đấu với huấn luyện chiến dịch. Huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và thực tế chiến đấu, lấy thực hành làm chính; tăng cường huấn luyện, diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng và giữa các lực lượng trong KVPT; huấn luyện làm chủ VKTB đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị VMTD .

* Sáng 1-3, các đơn vị thuộc Sư đoàn 3 đã long trọng tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2018. Thiếu tướng Trần Hồng Minh, Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện tại Trung đoàn 12.
Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Trần Hồng Minh, Tư lệnh Quân khu biểu dương thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đạt được trong những năm qua. Đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đơn vị quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS,QP năm 2018; bám sát nội dung, chỉ tiêu thi đua, tập trung huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện đêm, cơ động hành quân dã ngoại và tổ chức diễn tập ở các cấp. Duy trì nghiêm các chế độ, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật và tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập. 


Thiếu tướng Trần Hồng Minh, Tư lệnh Quân khu kiểm tra VKTB phục vụ huấn luyện, SSCĐ của Trung đoàn 12, Sư đoàn 3.

Tin và ảnh: CHÍ DŨNG

* Tại Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346), Sư đoàn 346 đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động PTTĐ với chủ đề “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, an toàn, quyết thắng”. Trung tướng Nguyễn Sỹ Thăng dự và chỉ đạo.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2018, Sư đoàn tăng cường tổ chức luyện tập các phương án, nâng cao chất lượng, khả năng SSCĐ; nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ. 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch thời gian, đảm bảo chất lượng, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, 75% trở lên khá, giỏi; 100% cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và VKTB trong huấn luyện, thực hành diễn tập. Quản lý chặt chẽ quân số, tư tưởng bộ đội, 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm thông thường dưới 0,3 %. 

ĐÌNH QUANG

* Tại Bộ tư lệnh Quân khu, hơn 1.000 sĩ quan, QNCN, HSQ, chiến sĩ khối cơ quan Quân khu tham dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2018 và phát động PTTĐ trong huấn luyện. Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu dự và chỉ đạo.

Quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu, nội dung, chỉ tiêu PTTĐ Quyết thắng năm 2018 và PTTĐ "Huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, kỷ luật nghiêm, an toàn, quyết thắng", các cơ quan Quân khu tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về công tác chỉ huy, huấn luyện và quản lý bộ đội; tổ chức tốt việc học tập, bồi dưỡng tại chức cho cán bộ theo phân cấp, phấn đấu kiểm tra các nội dung có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% trở lên đạt khá, giỏi, đảm bảo an toàn; duy trì nghiêm túc nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Cục Chính trị; Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu trao danh hiệu Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2017 tặng các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu.


Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Cục Chính trị.


Thủ trưởng các cơ quan Quân khu ký kết giao ước thi đua.


Cán bộ, nhân viên cơ quan Quân khu duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện.


Đội hình khối nữ quân nhân tham gia diễu duyệt.


Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 31 (Bộ Tham mưu) biểu dương sức mạnh.

Tin và ảnh: MẠNH QUỲNH

* Sáng 1-3, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018. Thiếu tướng Dương Đình Thông, Phó Chính ủy Quân khu cùng lãnh đạo tỉnh dự và chỉ đạo. 
Phát biểu tại Lễ ra quân huấn luyện, Thiếu tướng Dương Đình Thông, Phó chính ủy Quân khu biểu dương những thành tích mà LLVT tỉnh đạt được trong năm 2017, đồng thời yêu cầu, năm 2018, Bộ CHQS tỉnh tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP, QSĐP, đẩy mạnh xây dựng KVPT vững chắc. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục QPTD, coi trọng xây dựng thế trận lòng dân. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, rèn luyện kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy; chỉ đạo các huyện, thành phố diễn tập KVPT, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả thiết thực. Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là chủ trì các cấp và đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.


Thiếu tướng Dương Đình Thông, Phó Chính ủy Quân khu cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tham quan sáng kiến, mô hình học cụ huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang.

Tin và ảnh: TRỊNH TÙNG

* Dự và chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh, Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó tư lệnh Quân khu yêu cầu LLVT tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ QP, QSĐP và mệnh lệnh huấn luyện năm 2018; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh, giữ vững an ninh, trật tự...


Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó tư lệnh Quân khu cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tham quan sáng kiến, mô hình học cụ.

Tin và ảnh: NGUYỄN HÙNG

* Năm 2018, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy huấn luyện, rèn luyện chỉ huy, cơ quan làm trọng tâm. 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 90% cán bộ tiểu đoàn, 70% cán bộ đại đội, trung đội đạt loại khá, giỏi. Các đơn vị bộ binh, binh chủng, đồn biên phòng, đơn vị cơ động tăng cường hợp luyện, diễn tập với các lực lượng trong KVPT, khai thác có hiệu quả VKTBKT, chú trọng huấn luyện trong mọi địa hình thời tiết. Đối với lực lượng DBĐV, DQTV, chú trọng huấn luyện khung B, huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự; tổ chức diễn tập phòng thủ xã, phường, thị trấn đạt 20-25% cơ sở, phấn đấu kết quả huấn luyện đạt trên 75% khá giỏi. 


Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó tư lệnh Quân khu kiểm tra sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

Tin và ảnh: VIỆT HÒA