LLVT tỉnh Thái Nguyên Tạo chuyển biến toàn diện trong huấn luyện và xây dựng chính quy
Cập nhật ngày: 12/03/2018 23:21

Năm 2018, LLVT tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó, trọng tâm là cuộc diễn tập KVPT tỉnh với yêu cầu cao hơn so với các năm trước. Quán triệt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, ngay từ những ngày đầu ra quân huấn luyện, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, an toàn, quyết thắng”, tạo khí thế thi đua sôi nổi từ ngày đầu, tuần đầu.Các đại biểu tham quan sáng kiến, mô hình học cụ huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, năm 2018, LLVT tỉnh Thái Nguyên tập trung tạo bước đột phá mạnh mẽ, toàn diện về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Tăng cường giáo dục và phổ biến pháp luật; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, nắm chắc và chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ quân đội; duy trì nghiêm công tác quản lý bộ đội, quản lý VKTBKT, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, nâng cao chất lượng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong cơ quan, đơn vị, lễ tiết tác phong quân nhân. Trọng tâm huấn luyện là nâng cao khả năng cơ động, hiệp đồng; sẵn sàng và đủ điều kiện xử lý các tình huống thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.
 
Đặc biệt, với nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thành công cuộc diễn tập tác chiến KVPT tỉnh vào cuối năm nay, để hoàn thành tốt, tại Lễ phát động phong trào thi đua trong huấn luyện, Hội đồng thi đua khen thưởng đã xác định 6 nội dung cụ thể, để các cơ quan, đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao. Hưởng ứng phong trào thi đua, các đơn vị đã duy trì chặt chẽ chương trình, kế hoạch huấn luyện từ những ngày đầu. Cụ thể là nội dung huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ được tổ chức nghiêm túc, sát thực tế, đội ngũ cán bộ kiểm tra sâu sát, cụ thể, làm cơ sở để rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tiếp theo.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, ngay từ đầu năm, Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xác định công tác chuẩn bị là một trong những nội dung quan trọng cần chỉ đạo quyết liệt, với chỉ tiêu, giải pháp cụ thể. Theo đó, các văn kiện SSCĐ, kế hoạch huấn luyện cũng như giáo án bài giảng được phê duyệt trước ngày ra quân huấn luyện, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định. Những điểm mới, điểm hạn chế, chưa thống nhất được giới thiệu, rút kinh nghiệm, thống nhất qua tập huấn cán bộ các cấp. Trong đó, đặc biệt coi trọng việc rèn luyện phương pháp, tác phong của cán bộ DQTV và DBĐV.

 Quá trình tập huấn, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên thường xuyên theo dõi, kiểm tra; kịp thời điều chỉnh nội dung, phương pháp, tác phong huấn luyện bảo đảm sát thực tế từng địa phương, cơ sở. Một trong những nét mới đó là tập huấn nâng cao khả năng hiệp đồng, tác chiến của cán bộ, chỉ huy các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Cùng với tập huấn cán bộ, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ ngay trước mùa huấn luyện. 100% cơ quan, đơn vị tham gia hội thi với hàng trăm sáng kiến, cải tiến được công nhận và đưa vào phục vụ huấn luyện là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua huấn luyện giỏi, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện của các địa phương.

Từ công tác chuẩn bị chu đáo, cùng sự chỉ đạo, điều hành chặt chẽ của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Thái Nguyên sôi nổi vào mùa huấn luyện với quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu huấn luyện năm 2018. Góp phần xây dựng LLVT tỉnh có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.
Bài và ảnh: THIỀU CHUNG