1. Nội dung
Các tác phẩm tham dự Cuộc thi Báo chí “Việt Bắc - Quân khu 1 trưởng thành và phát triển”, cần phản ánh một trong các nội dung sau:
- Ca ngợi, làm nổi bật những giá trị truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu; phát huy truyền thống và sức mạnh quân dân trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương cách mạng Việt Bắc.
- Phản ánh phong phú, sinh động và có chiều sâu kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 1; kết quả xây dựng LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; thành quả tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.
- Phát hiện, cổ vũ, nhân rộng những kinh nghiệm và mô hình hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng LLVT Quân khu, bảo vệ Tổ quốc; tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Hoạt động công tác dân vận của các tập thể, cá nhân thuộc bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên, CCB trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn đóng quân.
- Phản ánh hoạt động của các đơn vị LLVT Quân khu tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.
- Biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân trong LLVT Quân khu nỗ lực vượt khó, có nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên mọi lĩnh vực công tác. Những tấm gương sáng về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ đường biên mốc giới...
- Phê phán những âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch nhằm “Phi chính trị hóa quân đội”, bôi nhọ, xuyên tạc truyền thống Quân đội và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, phủ nhận thành tựu xây dựng nền Quốc phòng toàn dân…
2. Thể loại và yêu cầu tác phẩm
* Thể loại tác phẩm báo chí
- Báo in, Báo điện tử
+ Phản ánh, ghi chép, phóng sự, chuyên luận.
+ Tác phẩm dự thi có thể là 01 bài, hoặc một loạt bài (không quá 5 bài) có chung đề tài, thể loại báo chí. Mỗi bài không quá 2.000 từ.
+ Các tác phẩm thuộc thể loại phóng sự, ghi chép, phản ánh, chân dung điển hình, người tốt, việc tốt phải có ảnh minh họa.
- Tác phẩm phát thanh, truyền hình
+ Các tác phẩm ghi nhận,phóng sự, phản ánh…có thời lượng không quá 12 phút.
+ Phim tài liệu, khoa giáo… thời lượng không quá 20 phút. 
* Yêu cầu tác phẩm dự thi
- Bảo đảm tính chính xác, tính thuyết phục.
- Các vấn đề nêu trong bài viết phải là người thật, việc thật, có địa chỉ rõ ràng; các tấm gương, điển hình, thành tích, kết quả của tập thể, cá nhân tính từ thời điểm 16-10-2015 đến nay.
- Các tác phẩm chuyên luận nếu có trích dẫn cần rõ nguồn, bảo đảm trung thực.
3. Đối tượng tham gia
Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các thông tin viên, cộng tác viên và bạn đọc của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội.
4. Quy định tác phẩm tham gia Cuộc thi
- Các tác phẩm báo chí thamgia Cuộc thi phải có nội dung,hình thức không vi phạm Luật báo chí, Luật sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.
- Tác phẩm tham gia Cuộc thi không có tranh chấp bản quyền, chưa đăng tải trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí khác.
- Về số lượng tác phẩm tham gia Cuộc thi: Các tổ chức, cơ quan báo chí và cá nhân có thể tham dự với số lượng không hạn chế.
5. Sử dụng tác phẩm, trách nhiệm của tác giả tham gia Cuộc thi
* Sử dụng tác phẩm
- Cuộc thi báo chí viết về chủ đề “Việt Bắc - Quân khu 1 trưởng thành và phát triển” không nhằm mục đích kinh doanh, Ban Tổ chức có quyền sử dụng các tác phẩm tham gia Cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền trong các hoạt động của LLVT Quân khu.
- Đối với các phẩm có chất lượng sẽ được lựa chọn, đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Quân khu Một hằng tuần và Báo Quân khu Một điện tử; được trả nhuận bút theo chế độ hiện hành.
- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp liên quan đến quyền tác giả và các quyền liên quan.
- Tác phẩm đạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và các quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi bằng khenvà tiền giải thưởng, đồng thời tổ chức, cá nhân gửi tác phẩm đó phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
* Trách nhiệm của tác giả tham gia Cuộc thi
- Nghiên cứu nắm chắc và thực hiện đúng Thể lệ, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia Cuộc thi coi như chấp thuận mọi quy định trong Thể lệ Cuộc thi.
- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập (tiền giải thưởng) theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Các tác phẩm tham dự Cuộc thi cần cần ghi rõ họ và tên, bút danh (nếu có), địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại liên hệ.
6. Giải thưởng
Ban Tổ chức tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu cho các tác phẩm đạt Giải A, B, C và kèm theo tiền thưởng cho mỗi thể loại, bao gồm:
* Báo in, báo điện tử
- 01 Giải A, trị giá: 10.000.000 đồng; 01 Giải B, trị giá: 7.000.000 đồng; 02 Giải C, mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng; 03 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng.
* Thể loại phát thanh, truyền hình
- 01 Giải A, trị giá:10.000.000 đồng; 01 Giải B, trị giá: 7.000.000 đồng; 02 Giải C, mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng; 03 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng.
Cơ cấu giải thưởng được xác định dựa trên kết quả, chất lượng của tác phẩm. Quyết định của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng.
7. Thời gian, nơi nhận
* Thời gian
- Ban Tổ chức nhận tác phẩm từ tháng 21-6-2019 đến hết ngày 15-9-2020 (thời gian tính theo dấu bưu điện đối với các tác phẩm không gửi trực tiếp hoặc qua hòm thư điện tử).
- Tổng kết và trao giải vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu (16-10-1945/16-10-2020).
* Nơi nhận
- Gửi qua đường bưu điện: Theo địa chỉ Báo Quân khu 1: Hòm thư: 2NA-105 Thái Nguyên (trên tác phẩm dự thi và ngoài bì thư ghi rõ: Bài tham dự Cuộc thi Báo chí  “Việt Bắc - Quân khu 1 trưởng thành và phát triển”.
- Gửi qua thư điện tử vào địa chỉ sau: baoquankhu1@gmail.com
8. Phương thức tham dự Cuộc thi
- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử gửi qua đường bưu điện hoặc thông qua hòm thư điện tử, đều phải ghi rõ: Tác phẩm tham dự Cuộc thi Báo chí viết về “Việt Bắc - Quân khu 1 trưởng thành và phát triển”. Ghi rõ họ tên, đơn vị (địa chỉ), điện thoại.
- Đối với tác phẩm truyền hình, phát thanh: Ghi lên đĩa DVD hoặc USB, mỗi đĩa DVD hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm. Trên bìa (nhãn) phía ngoài ghi rõ tên tác phẩm, họ tên tác giả, thể loại, thời lượng, đơn vị (địa chỉ); kèm theo văn bản phần lời bình chi tiết trên giấy A4.
 

BTC