Trong các ngày từ 8 đến 10-10, đoàn công tác Quân khu do Đại tá Đỗ Đại Phong, Phó tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra chất lượng giáo dục, đào tạo và xây dựng chính quy trường quân sự thuộc Bộ CHQS các tỉnh Bắc Giang, Bắc Kạn và Cao Bằng.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy của nhà trường những năm qua, trọng tâm từ năm 2016 đến nay; từ đó thống nhất các nội dung, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và xây dựng chính quy trong các nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Nội dung kiểm tra gồm: Duy trì chào cờ, duyệt đội ngũ cấp trường; huấn luyện chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh; điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội; kiểm tra thể lực; kiểm tra nhận thức chính trị, nhận thức giáo dục, đào tạo; kiểm tra tài chính, hậu cần, kỹ thuật và hệ thống sổ sách các ngành. 


Trường quân sự (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) thực hiện nội dung chào cờ.

Đoàn kiểm tra đánh giá: Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí, nhưng cán bộ, giáo viên các nhà trường đã có nhiều cố gắng; chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên; chế độ nền nếp chính quy được thực hiện nghiêm, chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật luôn được giữ vững. Đoàn kiểm tra yêu cầu các nhà trường tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục kịp thời những tồn tại đoàn kiểm tra đã chỉ ra; đồng thời tích cực bồi dưỡng, huấn luyện tại chức cho sĩ quan, QNCN của nhà trường, nhất là đội ngũ giáo viên nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo.


Kiểm tra thể lực tại Trường quân sự (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang)
.


Kiểm tra huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh tại Trường Quân sự Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng
.
 


kiểm tra huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh tại Trường Quân sự Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.


Kiểm tra điều lệnh tại Trường quân sự (Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn)
.


Đại tá Đỗ Đại Phong, Phó tham mưu trưởng Quân khu kết luận tại Trường Quân sự Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.

 

 

Tin và ảnh: QUỐC HẢ