Ngày 18-11, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (TCCNQP) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị về Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCCNQP chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt nội dung cơ bản trong Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 747 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Chỉ thị 1168 của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ TCCNQP, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Cục Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TCCNQP triển khai, hướng dẫn những nội dung cụ thể chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ TCCNQP. 


Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phát biểu khai mạc hội nghị.

 Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu sau hội nghị, các đại biểu cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị về đại hội đảng các cấp. Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp có nhiều nội dung quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Tổng cục phải đề cao trách nhiệm, tổ chức việc học tập, quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả; thực hiện nghiêm Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 747 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị 1168 của Thường vụ Đảng ủy TCCNQP và các quy định, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, thực tiễn của đảng bộ, chi bộ các cơ quan, đơn vị; chủ động làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho đại hội, trọng tâm là chuẩn bị các văn kiện, nhân sự và các mặt công tác phục vụ đại hội. 


Quang cảnh hội nghị. 

Các văn kiện của đại hội cần thể hiện bản lĩnh, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; công tác nhân sự phải thực hiện chặt chẽ cả trước, trong và sau đại hội. Việc kiện toàn cán bộ chủ trì các cấp gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới cơ bản xong trong quý IV/2019. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia chuẩn bị cho đại hội. Chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ, chủ động kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, hoạt động vu cáo, nói xấu, hạ thấp uy tín cán bộ, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. 
 

QĐND