Sáng 3-12, Đảng ủy Quân khu tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu năm 2020. Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu; cùng các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Năm 2019, Đảng ủy Quân khu đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; triển khai toàn diện các mặt công tác, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng. Nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ được củng cố ngày càng vững chắc; giữ vững chủ quyền biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức, biên chế của cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định của Bộ Quốc phòng. Chất lượng huấn luyện, diễn tập của LLVT Quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến, tiến bộ, các vụ việc giảm nhiều so với năm 2018. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu được giữ vững và tăng cường; không có suy thoái về chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tình hình tư tưởng của LLVT Quân khu luôn ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.


Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn đều bày tỏ sự tán thành, nhất trí với dự thảo nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Quân khu. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung phương hướng, giải pháp Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo trong năm tới, đó là việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ gìn hình ảnh, phẩm chất của cán bộ, chiến sĩ LLVT; tiếp tục rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của cơ quan, đơn vị; quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng tại các địa bàn khó khăn, địa bàn trọng điểm...


Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn tham gia phát biểu.

Về kết quả lãnh đạo của Đảng ủy Quân khu năm 2019, Thiếu tướng Phan Văn Tường, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó tư lệnh Quân khu đánh giá cao những kết quả đạt được trong kết hợp quốc phòng với kinh tế; ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp giữa các đơn vị Quân khu, nhất là cơ quan quân sự địa phương với các cơ quan, ban, ngành trong thẩm định và thực hiện các dự án kinh tế - xã hội. Năm 2020 và những năm tiếp theo, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh, cần phối hợp tốt hơn nữa giữa đơn vị và địa phương, nhất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất giữa phục vụ mục đích quốc phòng và mục đích kinh tế; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; việc khảo sát nắm tình hình địa phương, nhất là sự biến động dân số ở một số xã biên giới; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng DQTV...


Thiếu tướng Phan Văn Tường, Ủy viên Thường vụ, Phó tư lệnh Quân khu đánh giá cao kết quả củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quân khu.

Bày tỏ sự tán thành với các ý kiến tham gia thảo luận, phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương đối với công tác quốc phòng, quân sự. Đồng chí Tư lệnh Quân khu cũng khẳng định: Cùng với toàn quân, năm 2020 LLVT Quân khu tập trung tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, tạo chuyển biến mang tính đột phá về xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD. Cùng với các nội dung được triển khai toàn diện, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu cần quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó chú trọng đến đội ngũ cán bộ quân sự địa phương ở cơ sở; thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp nhằm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.


Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu nêu những nội dung, giải pháp Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu cần tập trung thực hiện năm 2020.

Ghi nhận, tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, phát biểu kết luận, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nêu bật phương hướng và những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Đảng ủy Quân khu tập trung thực hiện trong năm tới: Lãnh đạo LLVT hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XIV; xây dựng LLVT Quân khu có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ ngày càng cao; xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp... Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, lãnh đạo LLVT Quân khu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội và LLVT Quân khu, đặc biệt là năm diễn ra đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đề nghị, cấp ủy các cấp cần tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác nắm và dự báo tình hình, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo đảm cho đại hội đảng các cấp diễn ra thành công tốt đẹp.

Tin và ảnh: MẠNH NGUYÊN