Thực hiện Chỉ thị số 2464A-CT/ĐU ngày 06/9/2019 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ LLVT Quân khu, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 14-1, Chi bộ Đại đội 9 (Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 246, Sư đoàn 346) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là đại hội chi bộ được Thường vụ Đảng ủy Quân khu chỉ đạo tiến hành trước để rút kinh nghiệm cho đại hội cấp chi bộ trong Đảng bộ LLVT Quân khu. Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chỉ đạo. Dự đại hội còn có lãnh đạo Sư đoàn 346, cùng các đại biểu là bí thư, phó bí thư chi bộ trong Đảng bộ Sư đoàn.


Quang cảnh Đại hội.         

Đại hội Chi bộ Đại đội 9 nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã quán triệt nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; chi bộ đã chuẩn bị đầy đủ báo cáo chính trị, kiểm điểm của chi ủy, dự thảo nghị quyết đại hội và các tài liệu liên quan; đánh giá đúng kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kỳ trước. Đồng thời xác định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, biện pháp lãnh đạo nhiệm kỳ tới có tính khả thi. Xác định khâu đột phá phù hợp với định hướng của cấp trên và thực tiễn của đơn vị. Đại hội đã phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận các văn kiện và thực hiện tốt các nội dung công việc, bầu ra Ban chấp hành chi bộ và Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.


Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đánh giá cao công tác chuẩn bị, việc tổ chức duy trì và điều hành đại hội theo đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc. Đồng thời nhấn mạnh các chi bộ tổ chức sau cần học hỏi, rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội, bảo đảm đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đơn vị.


Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội.
                                                                                       

DUY LINH