Trong các ngày 15 và 16-9, đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác kỹ thuật năm 2019 và 8 tháng đầu năm 2020 tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KTQP) 338 và Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.


Đoàn kiểm tra làm việc tại Đoàn KTQP 338.

Tại Đoàn KTQP 338, đoàn công tác kiểm tra các cơ quan Đoàn bộ và Trung đoàn 462; đối với Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng, đoàn kiểm tra cơ quan kỹ thuật, Ban CHQS các huyện Nguyên Bình, Hà Quảng, Quảng Hòa, Trung đoàn 852, Đại đội Công binh, Đại đội thiết giáp, Trung đội Thông tin và kiểm tra các kho, trạm, nhà xe. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tham mưu, huấn luyện, bảo đảm trang bị và bảo đảm kỹ thuật; hoạt động khoa học, công nghệ, môi trường; thông tin khoa học kỹ thuật quân sự; công tác quản lý, động viên kỹ thuật; xây dựng chính quy ngành kỹ thuật và kết quả thực hiện Cuộc vận động 50 của đơn vị từ  tháng 1-2019 đến nay.


Kiểm tra công tác bảo quản vũ khí đạn dược tại Đoàn KTQP 338.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận đánh giá cao sự chủ động, tích cực và tiến bộ mọi mặt của các đơn vị; nổi bật là công tác bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất. Công tác sắp xếp, bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT đi vào nền nếp; hệ thống VKTBKT đúng, đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ; đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo quy định của ngành kỹ thuật; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kỹ thuật cho các đối tượng sát thực tiễn nhiệm vụ đơn vị; triển khai có hiệu quả các giải pháp thực hiện Cuộc vận động 50. Kết quả kiểm tra, các đơn vị đều đạt điểm giỏi (Đoàn KTQP 338 đạt 8,2 điểm; Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng đạt 8,22 điểm)


Kiểm tra kho vũ khí của Ban CHQS huyện Quảng Hòa tỉnh Cao Bằng.

Đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì, phát huy nền nếp hoạt động ngành kỹ thuật; triệt để khắc phục những điểm hạn chế, tồn tại; làm tốt công tác quản lý, thống kê, theo dõi nắm chắc số lượng, chất lượng đồng bộ VKTBKT; tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm an toàn VKTBKT, kho, trạm.


Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu kết luận kiểm tra đối với Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

Tin và ảnh: QUỐC HẢ