Sáng 16-9, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Quốc phòng phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Chính phủ.

Tại hội nghị, các đại biểu là thành viên tổ công tác, các đồng chí cán bộ làm công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị sẽ được các đồng chí báo cáo viên thuộc Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ trình bày các nội dung cốt lõi triển khai kế hoạch thực hiện các nội dung trong Nghị quyết số 68, Nghị định số 45 và Nghị định số 61 của Chính phủ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh: Cải cách thủ tục hành chính là nội dung quan trọng của cải cách hành chính (CCHC), được Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định là một trọng tâm trong xây dựng Chính phủ điện tử và cũng là đòi hỏi của thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng luôn đặt nhiệm vụ CCHC là một khâu đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.


Các đại biểu dự hội nghị. 

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại các nghị quyết và nghị định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, như: Thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68, lập các danh mục quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; kiện toàn và ban hành quy chế một số hoạt động của bộ phận một cửa; xây dựng cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa Bộ Quốc phòng; công bố 20 thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả trực tuyến…


Đại tá Nguyễn Văn Chính phát biểu khai mạc hội nghị. 

Hội nghị lần này sẽ giúp các đồng chí thành viên tổ công tác, các đồng chí cán bộ làm công tác CCHC củng cố kiến thức nghiệp vụ, trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết, nghị định của Chính phủ, bảo đảm cho các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng, CCHC trong các cơ quan, đơn vị quân đội nói chung.

Cuối hội nghị, các ý kiến đề xuất, những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, nghị định của Chính phủ sẽ được các đồng chí báo cáo viên giải đáp cụ thể cho các đại biểu. 

QĐND