Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, tạo chuyển biến trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QPĐP.

Hội đồng PBGDPL Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng thường xuyên được kiện toàn, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung PBGDPL cho các đối tượng trong cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện “Ngày pháp luật trong quân đội”, “Ngày pháp luật Việt Nam” bằng nhiều nội dung, hình thức sáng tạo, phù hợp đặc thù đơn vị, với mục tiêu trang bị cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ kiến thức cơ bản về pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Nội dung PBGDPL tập trung vào Hiến pháp, các bộ luật, pháp luật về quân sự, quốc phòng, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam và các quy định liên quan đến lĩnh vực chuyên môn. 

Tiêu biểu trong công tác TTPBGDPL có Ban CHQS thành phố Cao Bằng. Thượng tá Hoàng Tuấn Trang, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Cao Bằng chia sẻ: Đơn vị duy trì có hiệu quả mô hình “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật”, “Mỗi tuần một điều luật”, trong đó, mỗi điều luật được đăng trên bảng tin với chủ đề phong phú, đa dạng, thiết thực về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Luật Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, Luật Giao thông đường bộ, Luật nghĩa vụ quân sự… 


Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Hạ Lang nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật qua sách báo.           Ảnh: PHƯƠNG QUYỀN

Với đặc điểm quân số của đơn vị chủ yếu là hạ sĩ quan, chiến sĩ, Trung đoàn 852 xác định tiến hành công tác tuyên truyền PBGDPL theo phương châm: “Dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện”. Thượng tá Hoàng Đức Thiện, Chính ủy Trung đoàn chia sẻ: Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị xây dựng nội dung tuyên truyền toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó, dành nhiều thời lượng cho những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, chiến sĩ, như: Chính sách bảo hiểm y tế quân nhân, Luật Nghĩa vụ quân sự, nội dung Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; pháp luật Việt Nam có liên quan đến chống tra tấn và quyền con người trong Quân đội; những nội dung về tình hình dân tộc, tôn giáo; an ninh, trật tự xã hội; âm mưu, thủ đoạn chống phá “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”... Tổ giáo viên pháp luật của đơn vị đã xây dựng nội dung bài giảng, câu hỏi, đáp án ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ sát với thực tiễn đời sống sinh hoạt để cán bộ, chiến sĩ dễ tiếp thu. 

Đồng thời, để “mềm hoá” công tác PBGDPL, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình, cách làm như: “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Mỗi tuần một điều luật”, các hình thức sân khấu hoá, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; phát huy hiệu quả lực lượng 47 của đơn vị tích cực đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

 Ngoài ra, các đơn vị tổ chức PBGDPL với hình thức phong phú, linh hoạt, như: Tổ chức học tập các chuyên đề pháp luật kết hợp với thông báo thời sự chính trị, lồng ghép trong chương trình truyền thanh nội bộ, các buổi sinh hoạt đơn vị, đọc báo hằng ngày với quân số tham gia đạt trên 98,8%; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân trong tuyên truyền PBGDPL. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng xây dựng được tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật phù hợp với từng đối tượng. Nhờ đó, lượng thông tin pháp luật đến với cán bộ, chiến sĩ ngày càng phong phú, đa dạng, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị được nâng lên; ý thức chấp hành pháp luật của bộ đội có chuyển biến tích cực, tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật giảm xuống dưới 0,2%.

Đại tá Dương Văn Toàn, Chủ nhiệm Chính trị, Phó chủ tịch Hội đồng PBGDPL Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng khẳng định: Công tác tuyên truyền PBGDPL đã tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng, xây dựng niềm tin, hành động đúng đắn, chuẩn mực cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Với tinh thần “thượng tôn pháp luật”, số vụ vi phạm kỷ luật thông thường giảm đáng kể, không có vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý, cơ quan, đơn vị không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thông qua đó, văn hóa tuân thủ pháp luật trở thành nếp sống đẹp trong mỗi cơ quan, đơn vị, tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Việt Hoà