Sư đoàn 3 vừa tổ chức kiểm tra trình độ kỹ năng nghề năm 2023 đối với hơn 40 nhân viên kỹ thuật các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Nội dung kiểm tra gồm: Lý thuyết cơ sở ngành, lý thuyết chuyên môn ngành xe - máy, nghiệp vụ ngành quân khí, thông tin, nghiệp vụ lái xe; điều lệ, chế độ quy định công tác kỹ thuật xe - máy, pháp luật và các văn bản về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thực hành nghiệp vụ chế tạo, gia công sản phẩm; sử dụng, điều khiển trang bị kỹ thuật; sử dụng các phương tiện đo, phương tiện kiểm tra và kỹ năng thực hiện; bảo quản, bảo dưỡng, hiệu chỉnh, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật; tác phong làm việc, kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ và an toàn vệ sinh lao động.


Kiểm tra nghiệp vụ ngành xe - máy.

Trong thời gian 5 ngày, Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề Sư đoàn 3 đã tiến hành kiểm tra bảo đảm khách quan, đánh giá đúng thực chất của từng nhân viên kỹ thuật. Kết quả, 100% thí sinh hoàn thành tốt bài kiểm tra cả lý thuyết và thực hành.

Đây là năm thứ hai Sư đoàn 3 được Quân khu giao thành lập Hội đồng tổ chức kiểm tra trình độ kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ nhân viên kỹ thuật của đơn vị. Qua kiểm ra nhằm đánh giá trình độ kỹ năng nghề của đội ngũ nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ, tay nghề đội ngũ nhân viên kỹ thuật, làm cơ sở để xét, đề nghị nâng lương, phiên quân hàm cho các đối tượng đến niên hạn; đồng thời thông qua bồi dưỡng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy ngành kỹ thuật gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diên “mẫu mực, tiêu biểu”.

BÙI VĂN THẮNG