Ngày 4-12, tại xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KTQP) 799 Quân khu 1 tổ chức Lễ khởi công xây dựng các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng (giai đoạn 2) khu kinh tế, quốc phòng Thông Nông - Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.


Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó
 tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo.

Giai đoạn 2 Khu KTQP Thông Nông - Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng với tổng nguồn vốn đầu tư 52,92 tỷ đồng, thời gian triển khai từ tháng 11- 2023 đến tháng 3-2025. Trong các hạng mục thi công, Đoàn KTQP 799 xây dựng 6 công trình gồm: Mở mới tuyến đường Tả Cáp - Nà Ca, xã Cần Nông; nâng cấp, mở rộng đường liên xóm từ Quốc lộ 4A đến Rằng Hán - Kéo Sỹ, xã Tông Cọt; đập, mương thủy lợi Mốc 632, xã Cần Yên; ổn định dân cư xóm Cô Mười, xã Cải Viên (1 tuyến đường nội bản và - 1 nhà văn hóa, cùng công trình bể chứa nước); ổn định dân cư cho đồng bào xóm Ngườm Vài, xã Nội Thôn (1 tuyến đường nội bản và 2 phòng học cùng 70 téc inox chứa nước); xây dựng doanh trại Đội Sản xuất số 8 (tại xã Lũng Nặm).

Phát biểu chỉ đạo lễ khởi công Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh Quân khu yêu cầu Đoàn KTQP 799 và các đơn vị liên quan trong thực hiện dự án chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành có liên quan về quản lý dự án đầu tư và quản lý chất lượng công trình; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công theo đúng thiết kế đã được phê duyệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ, mỹ thuật công trình bảo đảm chất lượng tốt nhất phục vụ đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.


Đại biểu làm Lễ động thổ khởi công dự án.

Tin, ảnh: Khương Quang