Chiều 6-12, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh Quân khu; đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.


Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy Quân khu, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nhất là Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị VMTD "mẫu mực, tiêu biểu”. Thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện năm 2023, tổ chức huấn luyện các đối tượng theo kế hoạch, hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện; diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật; tổ chức hội thi, hội thao và tham gia hội thi, hội thao cấp Bộ, Quân khu đạt thành tích cao; triển khai xây dựng căn cứ hậu cần, kỹ thuật và thực hành diễn tập trong căn cứ hậu phương tỉnh đạt kết quả tốt…

Hội nghị xác định: Năm 2024, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao khả năng SSCĐ, chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, động viên. Triển khai có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; bảo đảm kịp thời công tác hậu cần, tài chính, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu và phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.


Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang kết luận Hội nghị.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang đã lãnh đạo đạt được; Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh Quân khu yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị các cấp. Nhất là các nghị quyết của Trung ương về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược Quốc phòng; nhiệm vụ QSQP năm 2024. Trong đó tập trung xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận lòng dân vững chắc, duy trì chặt chẽ chế độ SSCĐ ở các cấp, chủ động phối hợp giữa các lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh; thực hiện tốt công tác tuyển quân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng; huấn luyện, quản lý chặt chẽ lực lượng thường trực, dân quân, tự vệ, dự bị động viên; tham gia hội thi, hội thao và diễn tập các cấp bảo đảm chặt chẽ, an toàn, đạt thành tích cao; chăm lo bảo đảm đời sống cán bộ, chiến sĩ và thực hiện tốt công tác kỹ thuật.

Tin, ảnh: QUỐC HẢ