Sáng 23-2, Quân khu tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai và giao nhiệm vụ cho lớp huấn luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024). Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội nghị.


Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham gia hội nghị có hơn 200 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu, là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ diễu binh, diễu hành và lực lượng bảo đảm.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu biểu dương tinh thần hăng say, vượt khó của các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ luyện tập chuẩn bị cho Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và tin tưởng các quân nhân sẽ khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức luyện tập và thực hành diễu binh đạt chất lượng cao nhất. Đồng chí Phó tư lệnh Quân khu yêu cầu: Các đồng chí tham gia diễu binh và lực lượng bảo đảm chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị, bảo đảm an toàn mọi mặt về con người, vũ khí, trang bị.

Diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là nhiệm vụ rất quan trọng, hết sức vẻ vang, thể hiện niềm tự hào, khí thế hào hùng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sự lớn mạnh, trưởng thành của LLVT Quân khu; là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hăng hái vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Quang cảnh hội nghị.

Tin, ảnh: HOÀNG DƯƠNG