Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 306 đã có nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả trong đổi mới chất lượng công tác huấn luyện hậu cần. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ của đơn vị; làm tốt công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


Chiến sĩ Trung đoàn 111, Sư đoàn 306 chăm sóc vườn rau xanh. Ảnh: TRUNG ANH

Một buổi tham quan thực tế tại Trung đoàn 421, đơn vị làm điểm công tác hậu cần năm 2024 của Sư đoàn 306. Đội ngũ cán bộ, chỉ huy và lực lượng phụ trách công tác huấn luyện, bảo đảm hậu cần các đơn vị được tận mắt tham quan các mô hình vườn - ao - chuồng - giàn của Trung đoàn; tìm hiểu về sự kết hợp giữa tăng gia tập trung với tăng gia, chăn nuôi nhỏ lẻ áp dụng cho các đơn vị khung thường trực và việc vận dụng khoa học, kỹ thuật, lựa chọn cây, con giống chất lượng cao trong tăng gia sản xuất.

Thượng úy Trần Trung Hiếu, Trợ lý Hậu cần, Ban Hậu cần - Kỹ thuật, Trung đoàn 422, Sư đoàn 306 cho biết: Thông qua những buổi tham quan thực tế, không chỉ tạo động lực cho các đơn vị làm điểm quan tâm, chú trọng làm tốt hơn công tác hậu cần, mà chúng tôi, những người tham quan cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, bảo đảm hậu cần để vận dụng vào cơ quan, đơn vị mình.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, Sư đoàn 306 là đơn vị bộ binh khung thường trực có nhiệm vụ huấn luyện dự bị động viên, huấn luyện chiến sĩ mới, trực SSCĐ và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất cấp trên giao. Do đối tượng huấn luyện đa dạng, nhiều nhiệm vụ đan xen, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn phải luôn rèn luyện sức khỏe tốt, dẻo dai, khả năng cơ động cao, thành thạo kỹ năng cá nhân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi điều kiện, tình huống. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 306 đặc biệt quan tâm việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần.

Đại tá Nguyễn Xuân Quyết, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 306 chia sẻ: Đảng ủy chỉ huy Sư đoàn đặc biệt coi trọng việc đổi mới công tác huấn luyện nói chung, huấn luyện hậu cần nói riêng. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, kinh phí bảo đảm huấn luyện còn hạn hẹp, Sư đoàn bố trí tối đa kinh phí huấn luyện cho các đơn vị và chỉ đạo sử dụng hiệu quả; chỉ đạo cơ quan hậu cần phát huy nội lực, tập trung thống nhất đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị.

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của ngành nghiệp vụ cấp trên, hằng năm, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn 306 đã xây dựng kế hoạch, bổ sung, điều chỉnh nội dung huấn luyện phù hợp với từng đối tượng, sát với thực tiễn đơn vị. Chú trọng đổi mới hình thức huấn luyện hậu cần như: Tham quan đơn vị làm điểm, làm mẫu các nội dung về hậu cần; mô hình tăng gia sản xuất hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin, trình chiếu trong giảng bài; tăng cường tổ chức hội thi, hội thao, kiểm tra chặt chẽ để đánh giá thực chất kết quả huấn luyện…

Thượng tá Phạm Văn Dần, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Sư đoàn 306 cho biết: Nội dung huấn luyện tập trung vào kỹ thuật mang đeo trang bị; bảo đảm hậu cần khi hành trú quân trong điều kiện dã ngoại; cách gói buộc vật chất, trang bị hậu cần khi vượt sông; kỹ năng xử lý tình huống say nắng, say nóng, kỹ thuật bằng bó cấp cứu, chuyển thương hỏa tuyến, vận tải bộ bằng phương tiện thô sơ, sức người..., tiêu chuẩn, chế độ hậu cần mới; cách phòng chống bệnh dịch theo mùa; kỹ thuật sử dụng trang bị, dụng cụ hậu cần mới; cách sử dụng bảo quản, sắp xếp quân trang cá nhân trong ba lô, bồi dưỡng năng lực chỉ huy điều hành phân đội hậu cần của đội ngũ cán bộ hậu cần trung đoàn, tiểu đoàn.

Cùng với đó, các đơn vị trong toàn Sư đoàn tích cực bồi dưỡng phương pháp cho cán bộ hậu cần trực tiếp huấn luyện bộ đội. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan tham mưu cùng cấp tổ chức tập huấn, hướng dẫn, thống nhất mẫu biểu, văn kiện, sổ sách, giáo án, phương pháp đăng ký, thống kê huấn luyện. Động viên các đơn vị phát huy nội lực chuẩn bị tốt vật chất, mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến hậu cần phục vụ huấn luyện. Hiện nay hệ thống giáo án huấn luyện từ cấp tiểu đoàn đến Sư đoàn đều thống nhất về mặt hình thức nội dung, phù hợp với từng đối tượng và bảo đảm đầy đủ mô hình học cụ. Các trung đoàn đều có mô hình huấn luyện hậu cần được xây dựng chắc chắn, thống nhất.

Với những đổi mới trong công tác huấn luyện hậu cần, những năm qua các hội thi, hội thao hậu cần do cấp trên tổ chức, Sư đoàn 306 luôn đạt thành tích cao, cùng với đó kết quả kiểm tra huấn luyện hậu cần hằng năm của Sư đoàn luôn có trên 80% quân số đạt khá, giỏi trở lên. Qua đó, góp phần quan bảo đảm tốt quân số khỏe cho huấn luyện, SSCĐ, Sư đoàn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

TRẦN TRUNG